Narodowe Archiwum Geologiczne

Narodowe Archiwum Geologiczne to prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Jest to największy zbiór tego typu danych i zawiera informacje prawie miliona opracowań z różnych dziedzin geologii.

Wyszukiwanie wg różnych kryteriów.

Na podstawie opisanej powyżej bazy danych stworzony został poniższy wykres przedstawiający ilość zatwierdzonych dokumentacji geologiczno-inżynierskich w m. St. Warszawie w latach 2000-2009 przez pozczegołne firmy. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie opracowuje się dla największych projektów budowlanych zaliczanych do trzeciej kat. geotechnicznej oraz do drugiej kat. geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. Zatwierdzenie dokumentacji poprzedza złożenie i zatwierdzenie Projektu robót geologicznych. Cała procedura zatwierdzenia trwa zazwyczaj około 100 dni. W Warszawie dokumentacje geologiczno-inżynierskie zatwierdza BOŚ m . St. Warszawy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9.