Budowa przy Leszczyńskiej

Przy ulicy Leszczyńskiej w Warszawie realizowana jest budowa budynku mieszkalnego "Przy Wiśle" o wysokości pięciu do siedmiu kondygnacji. Inwestorem jest firma Viterra Development. Budowę prowadzi Hochtief Polska. Projekt powstał w pracowni architektonicznej "Grupa 5" 

Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemnych garaży. Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej grubości 0.8 metra, opartej w podłożu na głębokości 7.05 metra poniżej "0" budynku. Poziom "0" budynku przyjęto na rzędnej 6.90 m np. "0" Wisły. Oznacza to, że spód płyty fundamentowej zostanie posadowiony na rzędnej - 0.15 m np. "0" Wisły.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały, że pod powierzchnią terenu występuje warstwa gruntów nasypowych o dość znacznej miąższości. Grunty nasypowe zbudowane z piasków przemieszanych ze znaczną ilością gruzu ceglanego występowały do głębokości 3.70 m ppt. Pod nasypami zalegały piaski średnie, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.50 i ID = 0.45. Piaski przykrywały trzeciorzędowe iły, które zostały nawiercone na głębokości 9.50 - 12 0 m ppt. Woda gruntowa została pomierzona na głębokości 5.35 - 6.25 m ppt tj. na rzędnej 0.50 m np. "0" Wisły.

W celu umożliwienia wykończenia wykopu zaprojektowano ściany szczelinowe rozparte narożnikowo dwoma rzędami rozpór i zabezpieczone przed utratą stateczności dwoma rzędami kotew o długości ok. 15 metrów. Ze względu na obecność wody gruntowej i bezpośredni kontakt z Wisła, założono, że ściany szczelinowe zostaną zagłębione w warstwie nieprzepuszczalnego iłu. Zastosowanie betonu W8 zapewniło szczelność ścian szczelinowych.

W celu uzyskania szczelności połączeń poszczególnych sekcji ścian szczelinowych wykorzystano taśmy izolacyjne (widoczne na fotografii). Zagłębienie ścian w warstwie iłu zapewniło brak dopływu wody od dołu. Ściany szczelinowe wykonała firma Soletanche.

W trakcie drążenia wykopów wąskoprzestrzennych prowadzony był nadzór geotechniczny. Przyjęto, że ściana musi być zagłębiona w iłach na minimalną głębokość 1.5 metra. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej (dla zadania projektowego była wykonana także dokumentacja geologiczno - inżynierska) przyjęto, że ściany szczelinowe zostaną zapuszczone na głębokości 14.25 metra poniżej "0" budynku.

W czasie prowadzonego nadzoru geotechnicznego stwierdzono, że ściany na całym swoim obwodzie zostały wpuszczone w iły. Po wykonaniu wykopu wstępnego przystąpiono do odwodnienia podłoża piaszczystego znajdującego się w obszarze otoczonym ścianami szczelinowymi.

Odwodnienie realizowała firma Hydrobud stosując igłofiltry. Po pierwszym dniu pompowania lustro wody obniżyło się o 0.3 metra. Następnego dnia odnotowano spadek poziomu wody gruntowej dodatkowo o 0.43 metra i kolejnego dnia o 0.56 metra. Czwartego dnia zwierciadło znalazło się 1.72 metra poniżej pierwotnego poziomu.

Ponieważ lustro wody znalazło się poniżej poziomu posadowienia, a także poniżej przygłębień w płycie (!), rozpoczęto realizowanie głębszej części wykopu. Osiągnięty został poziom oparcia płyty i pierwsze fragmenty podbudowy z chudego betonu zostały już wykonane. Rzez cały czas kontrolowany jest poziom wody w wykopie. Dla zapewnienia szczelności konstrukcji stosowana jest mata, która rozkładana jest bezpośrednio na warstwie chudego betonu.

Fotoreportaż z budowy przedstawiamy poniżej:

Łyżka koparki w akcji.
Łyżka koparki w akcji.
Widok na wykop wąskoprzestrzenny.
Widok na wykop wąskoprzestrzenny. W szczelinie uzupełnia się zawiesine bentonitową.
Łyżka koparki zanurzona w zawiesinie.
Łyżka koparki zanurzona w zawiesinie.
W niebieskim kolorze widoczna taśma uszczelniająca.
W niebieskim kolorze widoczna taśma uszczelniająca.
Iły wydobyte z wykopu.
Iły wydobyte z wykopu.
Ściany szczelinowe są jużgotowe. Można rozpocząć drążenie wykpu.
Ściany szczelinowe są jużgotowe. Można rozpocząć drążenie wykpu.
Dno przygotowane pod chudy beton.
Dno przygotowane pod chudy beton.
Na warstwie betonu układa sie izolacje.
Na warstwie betonu układa sie izolacje.
Ogólny widok wykopu.
Ogólny widok wykopu.