Aktualności wg lat: 2013

 • Rozbiórka PAXu

  Dobiegają końca prace rozbiórkowe budynku PAX-u zlokalizowanego u zbiegu Alei Niepodległości i ulicy Naruszewicza, w którym od końca lat ’40 XX wieku do roku 2004 mieściło się katolickie liceum. Budynek posiadał wspólną ścianę z jednym z najdroższych ówczesnych budynków mieszkalnych w stolicy Apartamentami Wierzbno. Obecne założenia projektowe przewidują powstanie równie luksusowego budynku mieszklanego o wysokości 10 kondygnacji z dwupoziomowym garażem podziemnym. W tym rejonie Warszawy, na skutek głęboko położonego zwierciadła wody gruntowej, budowa podziemnych kondygnacji jest znacznie łatwiejsza i tańsza niż w innych rejonach stolicy. Inwestorem jest Dom Development, natomiast badania podłoża gruntowego i dokumentację geologiczno-inżynierską opracował Geotest.

 • 5000 dokumentacja Geotestu

  Po 23 latach działalności firmy opracowaliśmy 5000 dokumentację. Największą część opracowań stanowią dokumentacje i opinie geotechniczne oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Ponadto opracowaliśmy kilkaset raportów z badań sozologicznych, ekspertyz oraz projektów odwodnienia i drenaży. Od kilku lat Geotest opracowuje i zatwierdza najwięcej dokumentacji geologiczno-inżynierskich w Warszawie, a w ostatnim czasie również i w Polsce. Zarządzanie firmowym archiwum ułatwia specjalnie napisany w tym celu program Welldone.

 • Royal Wilanów

  Na rogu ulic Przyczółkowej i Klimaczka powstanie 5 kondygnacyjny biurowiec z 3 poziomowym garażem podziemnym. Tak głęboki poziom posadowienie w tej okolicy to rzadkość, jednak jest to możliwe ze względu na stosunkowo płytko zalęgający strop iłów plioceńskich, w których zagłębione zostaną aktualnie wykonywane ściany szczelinowe. Nowoczesny biurowiec wraz z ukończonym ratuszem dzielnicy Wilanów, będzie stanowił nowoczesne centrum tej prężnie rozwijającej się dzielnicy. Zgodnie z zapowiedziami budynek ratusza będzie gotowy w przyszłym roku, po ponad 10 latach budowy i przestoju.

 • Dworzec i tunel w Łodzi

  Prace na budowie dworca Łódź Fabryczna trwają już od roku. Płyta stropowa stacji jest już prawie gotowa. Dobiega końca budowa ostatnich sekcji ścian szczelinowych oraz montaż systemu odwodnieniowego. Rozpoczęły się także przygotowania do budowy ścian szczelinowych na tunelu. Tunel budowany będzie w wykopie otwartym. Należy sądzić, że to jedna z ostatnich dużych inwestycji tunelowych w Polsce budowana bez użycia TBM. Doświadczenia z całego świata oraz chociażby z budowy metra w Warszawie, dowodzą że TBM buduje tunele szybciej, często taniej, bez wpływu na infrastrukturę naziemną, w każdych warunkach wodno-gruntowych dodatkowo z zachowaniem pełnej szczelności konstrukcji podziemnej.

 • "Podziemne jeziora"

  W ostatnim czasie, wraz z coraz większą skalą budownictwa podziemnego w Polsce, pojawiają się w mediach nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niezidentyfikowanych i tajemniczych jezior lub soczewek podziemnych wypełnionych wodą, a nawet płynącą wodą. Stwierdzenia te nie są prawidłowe. Pamiętajmy, że na całym obszarze Polski pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Głębokość jej zalegania jest różna, gdyż zależy od morfologii i budowy geologicznej regionu, ale przeważnie jest to kilka metrów. Woda pierwszego poziomu wodonośnego przez ostanie lata była masowo eksploatowana przez studnie kopane, popularne na terenie całego kraju, w chwili obecnej rzadziej stosowane.

 • Odwodnienie przy pomocy studni

  Dobiegają końca prace związane z wierceniem studni na Łodzi Fabrycznej. Studnie o głębokości nawet 40 metrów stanowić będą główny element złożonego systemu odwodnieniowego, zaprojektowanego na czas budowy podziemnej części dworca. Analiza ekonomiczna wykazała, że najlepszym rozwiązaniem „problemu” z wodą gruntową, będzie wykonanie prac budowlanych pod osłoną klasycznego odwodnienia. Woda gruntowa zostanie obniżona o około 10 metrów, w przeszłości, depresja wywołana eksploatacją tego poziomu wodnośnego była zdecydowanie większa, zatem fachowo prowadzone odwodnienie nie powinno wywołać żadnych szkód w obrębie leja depresji.

 • Na czym Łódź zbudowano

  W wyniku prowadzonych prac budowlanych na dworcu Łódź Fabryczna, na południowej ścianie wykopu, ukazał się przekrój podłoża gruntowego. Wyraźnie zaznacza się granica pomiędzy gruntami antropogenicznymi, powstałymi na skutek działalności ludzkiej (o barwie zbliżonej do czarnej z czerwonym gruzem ceglanym) oraz gruntami rodzimymi reprezentowanymi przez piaski średnie i drobne o barwie żółtej oraz szare gliny. Fundamenty budynków w tej części miasta oparte są poniżej spągu gruntów antropogenicznych, głównie w warstwie gruntów piaszczystych. Głębiej zalegają gliny pochodzenia lodowcowego, pod którymi występuje warstwa piasków o dużej miąższości.

 • Rozbudowa CH Promenada

  Rozpoczęły się prace budowlane w sąsiedztwie jednego z największych centrów  handlowych na  warszawskiej Pradze – Promenadzie. Podczas badań geologicznych stwierdzono występowanie złożonych warunków wodno-gruntowych. Na terenie inwestycji oprócz słabonośnych gruntów antropogenicznych, zalęgają namuły i torfy. Ostatecznie zaprojektowano posadowienie na mało już popularnej metodzie jaką są studnie kopane ręcznie,  a następnie wypełniane chudym betonem.

 • Rozbudowa CH Janki

  Rozpoczęliśmy przygotowania do badań geotechnicznych na potrzeby rozbudowy centrum handlowego w Jankach. Kilkuhektarowy teren parkingu zostanie zabudowany i połączony z istniejącym obiektem. Obecnie trwa procedura urzędowego zatwierdzania projektu robót geologicznych, na podstawie którego zrealizowane zostaną badania terenowe.

 • Nowe biurowce przy Domaniewskiej

  Przy ulicy Domaniewskiej, obok budynku Ambssador, powstaje kolejna inwestycja hiszpańskiego dewelopera Kronos Real Estate. Budynek o dwóch kondygnacjach podziemnych i 8 nadziemnych nazwany został Pacific Office Building i będzie częścią kompleksu Ocean Business Park. Wykonawcą prac budowlanych jest Warbud. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne głównie półzwarte gliny piaszczyste i pyły oraz piaski. Uciążliwe w tym rejonie są liczne okna hydrogeologiczne występujące w warstwach gruntów spoistych, które powodują utrudnienia w pracach odwodnieniowych i w skutecznym odcięciu się ścianami szczelinowymi od napływu wody gruntowej.

Podział na strony