Na czym Łódź zbudowano

W wyniku prowadzonych prac budowlanych na dworcu Łódź Fabryczna, na południowej ścianie wykopu, ukazał się przekrój podłoża gruntowego. Wyraźnie zaznacza się granica pomiędzy gruntami antropogenicznymi, powstałymi na skutek działalności ludzkiej (o barwie zbliżonej do czarnej z czerwonym gruzem ceglanym) oraz gruntami rodzimymi reprezentowanymi przez piaski średnie i drobne o barwie żółtej oraz szare gliny. Fundamenty budynków w tej części miasta oparte są poniżej spągu gruntów antropogenicznych, głównie w warstwie gruntów piaszczystych. Głębiej zalegają gliny pochodzenia lodowcowego, pod którymi występuje warstwa piasków o dużej miąższości.

Podczas prac ziemnych w ścianach wykopu można było zaobserwować również struktury o kształtach świadczących o glacitektonicznej przeszłości tego regionu.