Modernizacja Bulwarów Wiślanych w Warszawie

Trwają prace budowlane przy modernizacji lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie. Roboty wykonuje Hydrobudowa Gdańsk wg projektu pracowni RS Architektura. Na terenie nadwiślanym powstanie nie tylko nowa przestrzeń publiczna, ale także kolejne przejścia podziemne pod Wisłostradą, pawilony wystawowe oraz restauracje. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na początek powstanie część północna. Prace budowlane utrudniają trudne warunki gruntowe, m.in. grunty nasypowe zalęgające do głębokości nawet 9 metrów ppt. W trakcie prac ziemnych odkryto stare, drewniane umocnienia brzegu, które zapewne po wojnie zostały zasypane gruzem i na nich wybudowano znane z chwili obecnej betonowe schody.

Obecnie trwają prace ziemne oraz montaż ścinki szczelnej. Cała inwestycja będzie kosztowała około 120 mln zł. Po zakończeniu prac z bulwarów będzie można w łatwy sposób dostać się do centrum miasta, korzystając np. ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik.