Odwodnienie przy pomocy studni

Dobiegają końca prace związane z wierceniem studni na Łodzi Fabrycznej. Studnie o głębokości nawet 40 metrów stanowić będą główny element złożonego systemu odwodnieniowego, zaprojektowanego na czas budowy podziemnej części dworca. Analiza ekonomiczna wykazała, że najlepszym rozwiązaniem „problemu” z wodą gruntową, będzie wykonanie prac budowlanych pod osłoną klasycznego odwodnienia. Woda gruntowa zostanie obniżona o około 10 metrów, w przeszłości, depresja wywołana eksploatacją tego poziomu wodnośnego była zdecydowanie większa, zatem fachowo prowadzone odwodnienie nie powinno wywołać żadnych szkód w obrębie leja depresji.