Aktualności wg lat: 2009

 • Elektrownia Powiśle

  Trwa budowa osiedla mieszkaniowego na terenie Elektrowni Powiśle. Projekt powstał w pracowni Kuryłowicz & Associates. Budynki wznoszone są w północnej, dotychczas niezabudowanej części terenu. Na deskach projektantów opracowywany jest aktualnie projekt adaptacji zabytkowych budynków elektrowni. W ich imponujących wnętrzach - patrz fotografie - powstanie centrum handlowo - usługowe. Inwestorem jest firma Menolly.

 • Kultura w Błoniu

  Wielofunkcyjny budynek dla potrzeb kultury powstanie w Błoniu przy ulicy Jana Pawła II. Inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy Błonie. Projekt zrealizowała spółka Marbud Invest. Budową zajmuje się firma Budget z Ożarowa Mazowieckiego.

 • Podmiejskie ogrody

  Na budowie osiedla mieszkaniowego "Podmiejskie ogrody" w Józefosławiu wykonany został wykop pod zbiornik wód opadowych. Projekt osiedla wykonała pracownia APA Markowski. Wszystkie budynki wznoszone przy ulicy Julianowskiej mają garaże podziemne. Na przeważającej części terenu występowały korzystne warunki wodno - gruntowe. W podłożu zalegały grunty piaszczyste a woda gruntowa znajdowała się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. W zachodniej części terenu wypiętrzały się grunty spoiste i na ich stropie utrzymywała się woda gruntowa.

 • Puławska 111

  Już wkrótce rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym przy ulicy Puławskiej 111 w Warszawie. Projekt budynku powstał w pracowni Kazimierski i Ryba Architekci. Inwestorem jest ECC Real Estate. Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemnych garaży. Jeszcze do niedawna w miejscu projektowanej budowy znajdowała się stara pętla tramwajowa Wierzbno i budynek mieszczący pub Haineken.

 • Brązownicza

  Rozpoczął się kolejny etap budowy osiedla spółdzielni Chomiczówka przy ulicy Brązowniczej w Warszawie. Budynek z garażem podziemnym wznosi Budbaum. W podłożu pod gruntami nasypowymi zalegającymi do głębokości 2.5 metra występują zagęszczone piaski drobne, o stopniu zagęszczenia ID = 0.70. Lokalnie zalegają piaski średnie i półzwarte gliny piaszczyste. Woda gruntowa występuje na głębokości 4.50 metra ppt. tj. na rzędnej 21.50 m np. "0" Wisły. Na budowie przygotowano już podłoże gruntowe w dnie wykopu.

 • Mogiły w Malborku ciąg dalszy

  W listopadzie ubiegłego roku pisaliśmy o masowej mogile odkrytej na budowie hotelu w Malborku przy ulicy Piastowskiej. W informacji podaliśmy że w wykopie odkryto szczątki kilkudziesięciu osób. Dziś już wiadomo że mogiła liczy przeszło 1800 zmarłych.

 • Skwer Hoovera

  Odwiedziliśmy Skwer Hoovera gdzie od października 2007 roku prace budowlane prowadził Mostostal Warszawa. Projekt rewitalizacji placu i budowy pawilonu opracowany został w pracowni Jems Architekci. Badania geotechniczne wykonał Geotest. W podłożu do głębokości 4.70 metra ppt występowały grunty nasypowe zbudowane z piasków przemieszanych z gruzem ceglanym. Grunty nasypowe przykrywały średnio zagęszczone piaski średnie i grube i twardoplastyczne gliny. Piaski występowały do głębokości 8.20 metra ppt. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 5.0 metrów ppt. tj. na rzędnej 23.90 m np. "0" Wisły, nieznacznie poniżej projektowanego poziomu posadowienia pawilonu.

 • Dom przy Księcia Janusza

  W listopadzie pisaliśmy o budowie prowadzonej przez firmę Budbaum przy ulicy Księcia Janusza w Warszawie. W czasie styczniowych mrozów rozpoczęto realizaję kolejnej części wykopu.

 • Winnica

  Trwa budowa osiedla mieszkaniowego "Winnica" na Tarchominie, w sąsiedztwie ulicy Modlińskiej. Inwestorem jest Dom Development, a projektantem Dan Projekt. Zaprojektowano budynki o wysokości od V do VII kondygnacji z jednym poziomem garażu, częściowo zagłębionego w gruncie. Termin realizacji - lipiec 2010 roku. W pierwszym etapie wybudowanych zostanie 214 mieszkań i 231 miejsc parkingowych. Wykonawcą jest firma Erbud.

 • Dom na Dolnej

  Sześciopiętrowy budynek mieszkalny z 47 lokalami i garażem podziemnym wznosi radomska firma Łucz - Bud, pomiędzy ulicami Dolną i Konduktorską w Warszawie. Inwestorem jest BBI Development NFI S.A. Projekt powstał w pracowni Juvenes pod kierownictwem architekta Krzysztofa Matwiejuka.

Podział na strony