Skwer Hoovera

Odwiedziliśmy Skwer Hoovera gdzie od października 2007 roku prace budowlane prowadził Mostostal Warszawa. Projekt rewitalizacji placu i budowy pawilonu opracowany został w pracowni Jems Architekci. Badania geotechniczne wykonał Geotest. W podłożu do głębokości 4.70 metra ppt występowały grunty nasypowe zbudowane z piasków przemieszanych z gruzem ceglanym. Grunty nasypowe przykrywały średnio zagęszczone piaski średnie i grube i twardoplastyczne gliny. Piaski występowały do głębokości 8.20 metra ppt. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 5.0 metrów ppt. tj. na rzędnej 23.90 m np. "0" Wisły, nieznacznie poniżej projektowanego poziomu posadowienia pawilonu.

W miejscu projektowanej budowy znajdował się od lat nieczynny, zbudowany jeszcze przed wojną miejski szalet. Jeszcze wcześniej usytuowane były tu kamienice. Pozostały po nich wspomniane grunty nasypowe i ceglane fundamenty. Roboty ziemne prowadzone były pod nadzorem archeologa. W nasypach znaleziono holenderskie fajki z XVII wieku i studnie wykonane z wydrążonych w środku pni sosnowych!

Podczas budowy kłopotliwe stało się wykonanie przyłącza ciepłowniczego. Ze względu na gęstą sieć podziemnej infrastruktury nie było możliwe zrobienie wykopu wąskoprzestrzennego. Nie udało się też wykonać przewiert pod ulicą i Dziekanką. Zastosowano tradycyjną metodę górniczą. Prace prowadziła warszawska firma Karmar. Podczas prac robotnicy musieli przebijać się przez gruzy, ceglane mury grubości blisko dwa metry i głazy narzutowe. Przekop pod budynkiem Dziekanki miał 24 metry długości i zaledwie dwa metry szerokości!

Uroczystość otwarcia odbyła się 5 grudnia 2008. W części naziemnej pawilonu zaprojektowano kawiarnię. W podziemiach znajduje się sala wystawowa i publiczny szalet. W sali wystawowej można obejrzeć ciekawą wystawę współczesnego malarstwa artystów warszawskich.