Aktualności wg lat: 2009

 • Wiercenia w nurcie Wisły

  W miejscu projektowanej lokalizacji nurtowych podpór Mostu Północnego prowadzone są uzupełniające badania geotechniczne. Prace wykonuje firma Geonurt z Gdańska. Wiercenia realizowane są z barki przycholowanej na miejsce budowy z Portu Żerańskiego. Na zakotwiczonej barce pracuje zespół pod kierunkiem geologa. Wiercenia i sondowania wykonywane są do głębokości 35 metrów poniżej lustra wody w Wiśle.

 • Menard w akcji

  Trwają prace na budowie Mostu Północnego. Na stronie praskiej prace rozpoczęła firma Menard Polska, która wykonuje kolumny wymiany dynamicznej. W podłożu występują mady i namuły rzeczne. Mady reprezentowane są przez plastyczne gliny i gliny pylaste. Grunty o małej nośności występują do głębokości kilku metrów. Pod madami i namułami zalegają piaski różnej granulacji i różnym zagęszczeniu. Zaznacza się wzrost zagęszczenia wraz ze wzrostem głębokości.

 • Netlon

  Co zrobić gdy w miejscu realizowanej inwestycji brakuje nam powierzchni biologicznie czynnej? Odpowiedź jest prosta. Trzeba utwardzone drogi pożarowe lub inne drogi dojazdowe zamienić na nawierzchnie trawiaste. Nowa technologia Netlon umożliwia wykonanie nawierzchni trawiastej, biologicznie czynnej a jednocześnie wytrzymałej na tworzenie kolein.

 • Stadion Narodowy

  4 maja 2009 podpisana została umowa na realizację drugiego etapu budowy Stadionu Narodowego. Drugi etap budowy, trwający od maja br. do maja 2011, realizować będzie konsorcjum Alpine Bau - Hydrobudowa Polska S.A. - PBG S.A. W pierwszym etapie budowy w czasie od października 2008 do marca 2001 wykonywane zostały pale i ścianki Larsena. Głównym wykonawcą tej części budowy była firma Polaqua. Stadion Narodowy będzie miał 55 tys. miejsc. Murawa boiska znajdzie się na żelbetowej płycie położonej 8 metrów ponad dawnym boiskiem. Pod płytą znajdzie miejsce dwupoziomowy parking na ponad 1.7 tys. samochodów. Boisko będzie można przykryć składanym dachem. Nad trybunami zawiśnie, oparty na stalowej konstrukcji stały dach. Konstrukcja dachu pochłonie 6 tys. ton stali.

 • Most Północny

  Trwają prace przy budowie Mostu Północnego w Warszawie. Na lewym brzegu Wisły występują trudne warunki geotechniczne. Przed laty taras rzeki został przykryty gruzem z powojennej Warszawy. Na części terenu miąższość nasypów przekracza dziesięć metrów! Pod nasypami występują piaski rzeczne o różnej granulacji i zmiennym stopniu zagęszczenia. Piaski przykrywają trzeciorzędowe, półzwarte iły pylaste ale także gliny zwałowe. Strop iłów jest mocno pofałdowany.

 • Budowa przy Żelaznej

  W końcu stycznia 2009 roku rozpoczęła się rozbiórka DT Feniks przy zbiegu ulic Żelazna i Sienna w Warszawie. Prace rozbiórkowe prowadziła firma Miner PBG. W miejscu domu towarowego powstanie budynek biurowy klasy "0". Inwestorem jest Europlan. Budynek o ośmiu kondygnacjach będzie miał dwa poziomy podziemnych garaży. W podłożu pod nasypami występowały pyły przewarstwione piaskami pylastymi przykrywające gliny piaszczyste. Na głębokości 9 - 11 metrów zalegał strop nawodnionych piasków drobnych. Woda w piaskach była pod ciśnieniem i stabilizowała się na rzędnej 28.50 m np. "0" Wisły. W celu weryfikacji parametrów geotechnicznych przeprowadzone zostały badania sondą CPT.

 • Forum Koszalin

  Odwiedziliśmy centrum handlowe Forum Koszalin, które powstało przy wjeździe do miasta, przy ulicy Gnieżnieńskiej. Budowę rozpoczęto w 2007 roku. Prace zakończono w końcu 2008 roku. Projekt powstał w pracowni RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska. Forum Koszalin to przeszło 110 sklepów na powierzchni 75 tys. m kw. Budynek o dwóch kondygnacjach ma jedną kondygnację podziemną. Budowę zrealizowała firma Erbud.

 • Budowa w Tbilisi

  W centrum Tbilisi przy ulicy Rustaveli, na przeciwko budynku parlamentu, nieopodal Muzeum Narodowego rozpoczęto budowę apartamentowca. Projekt powstał w pracowni Fritsh, Tschaidse Architekteu z Monachium. Inwestorem jest firma GMT Real Estate. Od strony wyżej położonej ulicy Rustaveli zaprojektowano cztery kondygnacje podziemne. W budynku o siedmiu kondygnacjach naziemnych znajdą miejsca biura i apartamenty. Przewidziano także część usługowo - handlową. Dla mieszkańców zaprojektowano basen, łaźnię parową, jacuzzi i centrum fitness.

 • Kiedy autostradą z Warszawy?

  87 ofert wpłynęło do GDDKiA na ogłoszony przetarg na wykonanie projektu i budowę poszczególnych odcinków autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy. Projektowana autostrada została podzielona na pięć odcinków: A - 29.2 km, B - 16.9 km, C - 20 km, D - 17.6 km i E - 7.1 km. Wnioski zostaną skontrolowane i firmy spełniające przyjęte kryteria przetargu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi we wrześniu 2009 roku. Przewiduje się że prace rozpoczną się jesienią a autostrada A2 dotrze do Konotopy w maju 2012 roku.

 • Plastyczne pyły przy Elbląskiej

  Wkrótce rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Elbląska i Saperska w Warszawie. Wykonany został już wykop pod podziemną kondygnację budynku. Projekt powstał w pracowni architekt Małgorzaty Żarskiej. Inwestorem jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykonawcą Tynkbud 1. Przeprowadzone badania podłoża wykazały że obok gruntów nośnych, w części terenu przylegającym do ulicy Elbląskiej zalegają plastyczne pyły.

Podział na strony