Kamienica Krongolda

To największa z zachowanych w Warszawie kamienic z czasów przedwojennych. Została zbudowana jeszcze w XIX wieku. Inwestorem był Wolf Krongold i od jego imienia nosi nazwę Kamienica Krongolda. Powstała w latach 1896-1899. Pierwotnie posiadała trzy piętra, ale dość szybko dobudowano jeszcze trzy kondygnacje. Budynek jest podpiwniczony, ale piwnica ma wysokość zaledwie 1,60 metra. Front wieńczy attyka z rzeźbą przedstawiającą dwóch mężczyzn. Postać starca widocznego po lewej stronie symbolizuje odchodzący XIX wiek, a młodzieniec po prawej cokołu to zbliżający się nowy XX wiek.

Kamienica Krongolda
Tyły kamienicy Krongolda
Tyły kamienicy

Projektantem budynku był prawdopodobnie Bronisław Brochwicz-Rogoyski, autor siedziby Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Foksal i kamienicy Gebethnera i Wolfa u zbiegu Zgody i Sienkiewicza. Obiekt w rzucie ma kształt zbliżony do prostokąta z podwórzem zamkniętym ze wszystkich stron. Obok budynku głównego w kształcie litery L, usytuowanego wzdłuż ulicy Żelaznej i Złotej, w podwórzu znajdują się dwie oficyny. Wejście i dość dobrze zachowana brama wjazdowa zlokalizowane są od strony ulicy Złotej.

Po wojnie budynek przejęło miasto. Mieszkania podzielono i wprowadzono nad wyraz wysoką liczbę mieszkańców. Z racji przeludnienia kamienica została nazwana przez warszawiaków Pekinem. W 2003 roku mieszkańców budynku wykwaterowano.

W 2015 roku miasto sprzedało kamienicę. Nowym właścicielem została grupa AFI Europe. W tym samym roku, 15 listopada późnym wieczorem, wybuchł pożar. Zapadło się poddasze i część dachu budynku. W akcji gaszenia wzięło udział 16 oddziałów straży pożarnej. Udało się stłumić pożar.

W Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury powstał projekt remontu kamienicy Krongolda. Projekt obejmuje nie tylko samą kamienicę, ale też przylegającą parcelę przy Żelaznej 34, na której znajduje się zabytkowa podstacja elektryczna. Powstała w 1931 roku. W tamtych czasach w Warszawie działało sześć takich podstacji.

Wewnątrz kamienicy przywrócony zostanie dawny wystrój architektoniczny. Na ostatnich kondygnacjach powstaną dwupoziomowe mieszkania z tarasami na dachu. Istniejące przy ulicy Żelaznej 24 budynki zostaną rozebrane, a następnie odtworzone. Od strony ulicy będą widoczne przez szklaną elewację. Nad budynkiem podstacji wzniesiona zostanie nowa struktura. Przewiduje się budowę trzech poziomów podziemnych garaży, do których wjazd będzie się odbywał od strony ulicy Żelaznej. Pogłębione zostaną piwnice pod budynkiem głównym. Obecnie budynek jest posadowiony na głębokości 2,10 m p.p.t. Projektuje się pogłębienie istniejącej kondygnacji podziemnej do głębokości 4,60 m p.p.t. tj. do rzędnej 30,6 m n.p.”0” Wisły. Obniżenie posadzek piwnicy wymusza konieczność wykonania podbicia istniejących fundamentów metodą jet grouting. Wykop i sąsiednie budynki zostaną zabezpieczone za pomocą ściany szczelinowej.

Projekt modernizacji kamienicy
Projekt modernizacji kamienicy

Dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanego budynku wykonał Geosystem. Geotest został poproszony o sporządzenie dokumentacji uzupełniającej. Prace zostały przeprowadzone wewnątrz budynków. Ze względu na małą wysokość piwnicy, wiercenia zrobiono z poziomu parteru przez otwory wykonane w stropie Kleina. Rozpoznanie do głębokości 15,0 metrów przeprowadzono przy pomocy urządzenia RKS. Dla uzupełnienia geotechnicznej wiedzy, wykonano sześć otworów badawczych. Jak wykazały badania, pod powierzchnią terenu zalegają twardoplastyczne i półzwarte grunty spoiste, przedzielone licznymi przewarstwieniami piaszczystymi. Grunty spoiste tworzą ciągłą warstwę, zalegającą do głębokości kilkunastu metrów. Głębiej występują zagęszczone piaski drobne i pylaste, prowadzące wody pod ciśnieniem. Zwierciadło stabilizuje się na głębokości 13,85 p.p.t. tj. na rzędnej 21,15 m n.p. „0” Wisły. W terenie zainstalowane są piezometry do pomiaru tego poziomu. Woda gruntowa występuje także w piaskach, zalegających na glinach na głębokości ok. 3,0 m p.p.t. Woda ta będzie utrudniała pogłębienie piwnic. 

Naszej firmie udało się przeprowadzić badania w bardzo trudnych warunkach w miejscach, które wcześniej nie były realizowane z powodu trudnego dostępu.

Będziemy towarzyszyć budowie i śledzić ten skomplikowany technicznie projekt.

Spalony budynek kamienicy
Spalony budynek kamienicy