Ściany szczelinowe na budowie Gemini II

Gemini II, to dwa nowe budynki powstające w ramach kolejnego etapu projektu osiedla zlokalizowanego przy Alei Komisji Edukacji Narodowej, w bliskim sąsiedztwie stacji metra Imielin. Budynki o wysokości od 8 do 10 kondygnacji nadziemnych posiadać będą dwupoziomowy garaż podziemny. W chwili obecnej rozpoczęły się prace związane z budową ścian szczelinowych, w otoczeniu których realizowana będzie część podziemna budynku.

Ściany o grubości 60 cm będą zagłębione w grunty nieprzepuszczalne, przez co zostanie odcięty dopływ wody gruntowej do wykopu. Głębienie ściany odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Grunt wydobywany jest na powierzchnie chwytakiem linowym uwidocznionym na poniższych zdjęciach. Aby zapewnić stateczność ścian podczas głębienia szczeliny, prace są prowadzone w otoczeniu zawiesiny bentonitowej. Po wykonaniu ścian, nastąpi wydobywanie gruntu z ich wnętrza. Równocześnie, dla zapewnienia ich stateczności, ściany szczelinowe zostaną zabezpieczone przy użyciu kotew gruntowych oraz rozparte stalowymi rozporami.