Budowa Arche - Piaseczno

Ogólny widok wykopu

W Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza firma Arche rozpoczęła budowę kolejnego budynku mieszkalnego. Wszystkie budynki o wysokości V kondygnacji poszkadzają podziemne garaże. W podłożu panują sprzyjające warunki wodno-gruntowe.

W dnie wykopu występują półzwarte gliny piaszczyste. Woda gruntowa do poziomu posadowienia nie pojawia się. Dobry stan glin pozwala utrzymywać ściany wykopu o znacznym nachyleniu. Ściany wykopu od strony sąsiada zabezpieczono wspornikową ścianką berlińską. Posadowienie zaprojektowano na płytce fundamentowej. Na budowie zastosowano technologię "białej ranny". Choć nie ma wody w wykopie istnieje bowiem możliwość gromadzenia się wód odapowych w zasypce wykopu na dnie, gdzie zalegają grunty o małej przepuszczalności