Metoda stropowa przy Dolnej

W 1998 roku podczas wznoszenia budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ulicy Książęcej oglądaliśmy jedną z pierwszych polskich budów na której do rozparcia ścian szczelinowych zastosowano strop konstruowany bezpośrednio na gruncie. Od tego czasu "metoda stropowa" jest coraz częściej stosowana. Wykorzystana została także na budowie bielańskiego odcinka budowy metra.

Tym razem "metodę stropową" możemy oglądać na budowie przy ulicy Dolnej w Warszawie.

Hochtief Polska wznosi tam budynek biurowo - handlowy z częścią mieszkalną i wielopoziomowym garażem podziemnym.

Inwestorem jest Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Firma jest właścicielem sieci sklepów Biedronka. Budynek zaprojektował architekt Ryszard Rogala.

Budynek posadowiony został na płycie fundamentowej.

Kolejny raz budowa geologiczna podłoża wykorzystana została dla odcięcia dopływu wody gruntowej do wykopu. Pod rzecznymi piaskami zalega bowiem warstwa trzeciorzędowych iłów. Ściany szczelinowe zostały zagłębione w iły. Woda gruntowa występuje tu na głębokości około 3.5 metra ppt. i bez odwodnienia można by wykonać zaledwie jeden poziom podziemnego garażu.

Aktualanie na budowie pracuje jeden żuraw budowlany. Docelowo planuje się wykorzystanie jeszcze jednego.