Łódź Fabryczna

Prace konstrukcyjne na budowie tunelu i dworca Łódź Fabryczna trwają już od kilkunastu miesięcy. To jedna z największych budów w Europie. Aktualnie wykonywane są ostatnie odcinki ścian szczelinowych podziemnego dworca oraz budowa płyty dennej. Płyta fundamentowa o grubości od 1,2 m do 2,4 m wykonywana będzie fragmentami. Zaplanowano 150 działek roboczych o wielkości 20x20 m. Jednocześnie trwają prace przy budowie słupów i stropu poziomu „0” wykonywanego w dwóch technologiach. Część konstrukcji powstanie z elementów prefabrykowanych, natomiast cześć jako monolit.

W trakcie prac prowadzony jest monitoring geodezyjny przemieszczeń konstrukcji i gruntu w sąsiedztwie dworca. Ze względu na odwodnienie terenu (klasycznym sposobem studni wierconych), które umożliwia prowadzenie prac budowlanych poniżej powierzchni terenu budowa objęta została ponadto nadzorem hydrogeologicznym.