Budowa przy Żelaznej

W końcu stycznia 2009 roku rozpoczęła się rozbiórka DT Feniks przy zbiegu ulic Żelazna i Sienna w Warszawie. Prace rozbiórkowe prowadziła firma Miner PBG. W miejscu domu towarowego powstanie budynek biurowy klasy "0". Inwestorem jest Europlan. Budynek o ośmiu kondygnacjach będzie miał dwa poziomy podziemnych garaży. W podłożu pod nasypami występowały pyły przewarstwione piaskami pylastymi przykrywające gliny piaszczyste. Na głębokości 9 - 11 metrów zalegał strop nawodnionych piasków drobnych. Woda w piaskach była pod ciśnieniem i stabilizowała się na rzędnej 28.50 m np. "0" Wisły. W celu weryfikacji parametrów geotechnicznych przeprowadzone zostały badania sondą CPT.

Wyniki sondowań były zaskakujące. Wykazały one znacznie lepsze parametry od określonych w trakcie wierceń. Plastyczne, według wierceń, pyły piaszczyste charakteryzowały się stopniem plastyczności IL = 0.00 - 0.10. Gliny piaszczyste, których stopień plastyczności określono jako równy IL = 0.20 w sondowaniach oznaczał się IL = 0.00. Wreszcie piaski, o stopniu zagęszczenia ID = 0.60, to jak wykazały badania sondą CPT bardzo zagęszczone grunty o ID = 0.90. Badania sondą CPT pozwalają prawidłowo określić wartości parametrów geotechnicznych, optymalizują projektowanie i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Po rozebraniu budynku firma Soletanche przystąpiła do wykonywania ścian szczelinowych. Do obudowy wykopu zastosowano ściany o szerokości 0.6 metra i głębokości 12 metrów.