Galeria handlowa "Drukarnia" w Bydgoszczy

W listopadzie 2009 mija druga rocznica otwarcia "Galerii Drukarnia" ulokowanej w centrum Bydgoszczy przy zbiegu ulic Jagielońskiej i Parkowej. Projekt powstał w pracowni JSK Architekci. Ta sama firma projektuje Stadion Narodowy w Warszawie. Architekci ciekawie zaprojektowali fasadę budynku od strony ulicy Jagielońskiej. Zabytkowy budynek został obudowany przezroczystą elewacją. Interesująco udało się połączyć starą i nowoczesną architekturę.

Centrum handlowe powstało na terenie dawnej drukarni. Budynek posiada dwie kondygnacje podziemnych garaży. Wykop realizowano w obudowie z grodzic.

W podłożu pod warstwą nasypów występowały średnio zagęszczone piaski średnie, lokalnie drobne. Piaski zalegały do głębokości 2.30 - 5.70 metra ppt. Pod nimi występowały trzeciorzędowe iły. Woda gruntowa spływała po stropie iłów w kierunku przepływającej w pobliżu południowej granicy terenu Brdy.