Na skarpie

23 maja pisaliśmy o budowie pomiędzy Chocimską i Słoneczną w Warszawie. Wykonane już zostały ściany szczelinowe i barety. Obecnie kończy się rozbiórka budynku, który znajdował się na terenie budowy. Budynek jednak nie będzie całkowicie rozebrany. Pozostawiona zostanie podziemna cześć budowli, która zapewnia stateczność skarpy.

Jak już pisaliśmy barety i ściany szczelinowe, w niżej położonej części działki wykonane zostały w kierunku prostopadłym do skarpy. Taki kierunek ścian szczelinowych zapewnia swobodny odpływ wód gruntowych.