Rewitalizacja kamienic ożywi ulicę Próżną

Ulica Próżna zlokalizowana w sąsiedztwie placu Grzybowskiego jest jedyną obustronnie ocalałą ulicą warszawskiego getta. Od wielu lat cechą charakterystyczną ulicy są odstraszające swoim wyglądem przedwojenne kamienice. Jednak podjęte w ostatnim czasie prace rewitalizacyjne maja przywrócić dawną świetność ulicy. Od pewnego czasu trwa remont budynku przy Próżnej 12, a latem tego roku ruszyły prace rewitalizacyjne w kamienicach nr 7 i 9 należących do firmy Warimpex, która chce połączyć oba budynki w jeden obiekt i po remoncie urządzić w nich luksusowy biurowiec stylizowany na wiek XIX. W budynku prócz biur mają się znaleźć luksusowe sklepy, restauracje i klub nocny w podziemiach. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Porr Polska, prace remontowe potrwają do 2012 roku.

Obecnie trwają prace związane ze wzmacnianiem posadowienia budynków poprzez zastosowanie iniekcji strumieniowej tzw. jet grouting. Jest to proces wzmacniania podłoża gruntowego, polegający na mieszaniu gruntu z zaczynem cementowym, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. W konsekwencji działania wysokoenergetycznego strumienia iniektu, następuje ujednolicenie i częściowa wymiana gruntu, a powstały w wyniku petryfikacji kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność.