Budowa ArtN przy ul. Żelaznej

Dawny budynek mieszkalny fabryki Norblin

W 1882 roku w Warszawie dwóch przedsiębiorców Ludwik Norblin i Teodor Werner odkupiło od rodziny Buchów niewielką fabrykę platerów przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Powstał zakład, który przed wybuchem I wojny światowej zaliczał się do czołówki przedsiębiorstw branży metalowej. 

Fabryka zasłynęła z eleganckich platerowych wyrobów, które były znane nie tylko w kraju, ale także za granicą. Znaczna część produkcji była eksportowana za wschodnią granicę. Ciągle jeszcze platerowe wyroby z Warszawy można kupić na targach staroci. Na słynnym targu przy Starym Moście w Tbilisi oferta wyrobów pochodzących z Norblina jest imponująca. 

Zakłady przetrwały dwie wojny światowe, czasy komunizmu i okres transformacji. 

Część budynków udało się uratować i wkrótce będą ozdobą budowanego centrum handlowo-biurowego ArtN.

Unikalny, wielofunkcyjny, projekt restauracji z adaptacją postindustrialnej przestrzeni dawnej fabryki Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie powstał w pracowni architektonicznej PRC. Na działce o powierzchni 2 ha znajdzie się 64 tys. m2 powierzchni użytkowej, 40 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A, usytuowanej na poziomach od 2 do 8. Na poziomach -1 i parterze zaprojektowano handlowe uliczki Norblina ze sklepami, licznymi restauracjami i kawiarniami, a także Muzeum Dawnej Fabryki Norblina i Bio Bazar. 

Na trzech kondygnacjach podziemnych znajdzie się parking na 755 miejsc postojowych i box dla 190 rowerów. 

Na potrzeby budowy w 2012 roku szereg opracowań geotechnicznych przygtowała spółka Geotest. Budowę geologiczną działki rozpoznano sondowaniami CPT i otworami badawczymi wierconymi do głębokości poniżej 50 metrów. 

Jak się okazało pod powierzchnią terenu znajdują się grunty nasypowe i organiczne. Występują one do głębokości 2 - 4,5 metra ppt. Są to grunty nienośne. Poniżej znajduje się warstwa nawodnionych piasków przykrywająca poziom gruntów spoistych o różnych miąższościach, budowie i głębokości zalegania. Gliny piaszczyste występują do zmiennej głębokości od 14,50 do 24,80 m ppt. Głębiej rozpoznano zagęszczone, nawodnione piaski przedzielone warstwą pyłów o granulacji utrudniającej filtrację. Warstwa ta została zlokalizowana na głębokości około 30 metrów. Zostanie ona wykorzystana do zmniejszenia napływu wody gruntowej do wykopu. 

Na działce występują dwa poziomy wodonośne. Woda pierwszego poziomu to woda utrzymująca się na stropie utworów spoistych na rzędnej 32.30 - 33.50 m np. „0” Wisły. Woda drugiego poziomu, pod ciśnieniem, stabilizuje się na rzędnej 26.50 m np. „0” Wisły. 

Obudowę wykopu stanowią ściany szczelinowe o grubości 80 centymetrów i długości 35 metrów. Jedynie od strony południowej ze względu na sąsiedztwo tunelu metra wykonana została ściana do głębokości poniżej 50 metrów. Długość ścian tak dobrano aby zakończone były one w warstwie pyłów. Zadaniem ścian po za utrzymaniem stateczności ścian wykopu będzie odcięcie dopływu wody gruntowej do wykopu. 

Niezbędne obliczenia hydrogeologiczne i próbne pompowania przeprowadziła firma Geosystem.

Płyta fundamentowa o grubości 1,20 metra oparta zostanie na głębokości 17.70 m poniżej poziomu zera budynku tj. na rzędnej 17,25 m np. „0” Wisły w warstwach zagęszczonych piasków drobnych, pylastych i średnich, a także w półzwartych glinach piaszczystych i piaskach gliniastych.

Na terenie budowy wykonane zostały już ściany fundamentowe. Prace prowadziła firma Soletanche. Część zabytkowych budynków została zabezpieczona przy zastosowaniu iniekcji jet grouting. 

Jeden z zabytkowych budynków został przesunięty na przygotowaną wcześniej płytę fundamentową. Budynek został przesunięty w kierunku ulicy Prostej. Film z przesunięcia można obejrzeć w serwisie YouTube.

Przed wykonaniem płyty fundamentowej konieczne było wykonanie wymiany gruntu. W miejscu lokalizacji budynku znajdowały się grunty nasypowe i namuły. 

Przesunięcie budynku było konieczne ze względu na projektowanie w miejscu jego pierwotnej lokalizacji podziemnego garażu. Po jego wykonaniu zabytkowy budynek wróci na swoje miejsce.

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie inwestycji: www.artnorblin.pl.