Rewitalizacja zabudowań wytwórni Koneser

Na terenie dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” rozpoczęły się prace budowlane mające na celu przywrócenie dawnej świetności tego rejonu Warszawy. Obok zrewitalizowanych zabytkowych budynków Kordegardy, Rektyfikacji, Filtracji i Magazynów Spirytusu powstaną stylizowane na lofty obiekty mieszkalne, nowoczesne biura i galerie sztuki oraz miejskie pasaże handlowe. Postindustrialne budynki fabryczne wraz z nowym otoczeniem tworzyć będą kompleks o niepowtarzalnym charakterze. Inwestorem jest BBI Development NFI S.A. W stolicy wciąż brakuje projektu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na dużą skalę, w kolejce czekają m.in. Zakłady Norblin przy Żelaznej, Fabryka Produktów Chemicznych przy Szwedzkiej, tereny przemysłowe przy Mińskiej, tereny Gazowni Warszawskiej.

Na terenie Konesera trwają prace przy części podziemnej jednego z budynków. Dwupoziomowy garaż podziemny powstaje w otoczeniu ściany szczelinowej, która wraz z płytą fundamentową zapewni szczelność konstrukcji obiektu.