Wieżowiec przy Twardej

Przy ulicy Twardej, obok Placu Grzybowskiego, przez architekta Helmuta Jahna został zaprojektowany 160 metrowy drapacz chmur. W budynku znajdą miejsce: luksusowy hotel, mieszkania, i Centrum Kultury Żydów. Polskim partnerem Jahna, który zaprojektował m.in. Sony Center w Berlinie jest firma Epstain. Inwestorem jest polski oddział firmy Hines.

Budynek będzie miał 42 piętra. Ruchome elementy elewacji wykonane ze specjalnych materiałów sprawią że budynek będzie zmieniał kolor zależnie od pory roku i dnia. Pod ziemią znajdzie się wielokondygnacyjny garaż podziemny. Wykop wykonany zostanie w obudowie ze ścian szczelinowych, których zadaniem będzie także odcięcie dopływu wody do wykopu. Posadowienie zaprojektowano na płycie fundamentowej na głębokości 13.5 m ppt. W ramach rozpoznania geotechnicznego wykonano badania sondą CPT. W laboratorium Wydziału Geologii U.W. przeprowadzono badania wytrzymałościowe prób gruntu. W podłożu pod nasypami i pokrywowymi piaskami występują twardoplastyczne i półzwarte gliny zwałowe. Gliny piaszczyste występują do głębokości 16.30 m. Głębiej znajdują się zagęszczone piaski drobne i średnie. Piaski przykrywają strop trzeciorzędowych iłów. Strop jest mocno pofałdowany. Grunty trzeciorzędowe nawiercono na głębokości od 22 do 43 metrów. Podobne wypiętrzenie iłów było widoczne na budowie, niedaleko położonej, stacji Świętokrzyska. Pierwszy poziom wody gruntowej występuje na głębokości 2.90 - 6.00 m ppt. - rzędne 22.90 - 32.60 m np. "0" Wisły. Nawiercona pod glinami woda pod ciśnieniem stabilizuje się na rzędnej 24.50 m np. "0" Wisły - dwa metry powyżej projektowanego poziomu posadowienia płyty fundamentowej.