Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Terenu przy zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej charakteryzuje się trudnymi warunkami geologicznymi a jednocześnie ciekawymi projektami budowlanymi. Skomplikowana budowa geologiczna i nonszalancja wykonawców spowodowały katastrofę w czasie budowy stacji metra świętokrzyska II linii metra. Do wykopu przedostała się woda gruntowa i został zalany dolny poziom budowanej stacji. Na kilka miesięcy trzeba było przerwać budowę a grunty wokół podziemnej konstrukcji uszczelnić.

Bez większych kłopotów udało się zrealizować budynek w miejscu wcześniej znajdującego się tu domu handlowego Sezam. Na tej budowie grunty spoiste zalegały stosunkowo płytko i uszczelniały połączenie wykopu z podziemiem przylegającej konstrukcji. Dopływ wody do wykopu odcinały ściany szczelinowe, które zostały głębione pod opieką specjalistów z naszej firmy. Wszystkie sekcje zostały zakończone w warstwach gruntów spoistych.

W Geoteście przygotowana została też dokumentacja geologiczno – inżynierska dla terenu, na którym powstał budynek CBD One. To pierwszy obiekt, który został wzniesiony nad stacją metra. Warunki gruntowe na działce są bardzo skomplikowane. Na skutek ruchów lodowca warstwy pliocenu zostały mocno pofałdowane i poziomo ułożone warstwy zostały obrócone o 90 stopni, podobnie jak na stacji Świętokrzyska II linii metra.

Iły występowały stosunkowo płytko na wszystkich trzech wymienionych narożnikach.

Zupełnie odmienne warunki panują na budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli w pobliżu czwartego narożnika. Iły znajdują się tu dopiero na głębokości od 39 do 44 metrów ppt. Natomiast w podłożu występują twardoplastyczne gliny piaszczyste i zagęszczone piaski drobne. Woda gruntowa została pomierzona na głębokości 9.0 m ppt. tj. na rzędnej 104.15 m npm. Nieznacznie poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej budynku muzeum. Ze względu na znajdujące się poniżej trzy tunele metra (dwa tunele I linii i tunel łączący pierwszą z drugą linią) oraz stację metra Centrum posadowienie budynku zostało wykonany w technologii fundamentu płytowo – palowego. Wykop zabezpieczono ścianą berlińską.

Konstrukcja stacji metra Centrum przedziela część podziemną muzeum na dwie części, które łączą się w północnej strefie nad tunelami szlakowymi metra prowadzącymi do stacji metra Świętokrzyska. Tunele metra i stacja zostały otoczone palami o średnicach od 60 do 100 cm. Spód płyty fundamentowej budynku znajduje się zaledwie dwa metry powyżej tuneli metra. Prace wymagały wielkiej precyzji i realizacji w bezpieczny sposób zapewniający ciągły ruch pociągów. Projektant konstrukcji Buro Happold Polska a także wykonawca robót Warbud SA uważają, że była to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji realizowanych w Warszawie. Warto zaznaczyć, że projekt architektoniczny przygotowało nowojorskie biuro Thomasa Phifera. Amerykańskiej firmie ze strony polskiej wsparcia udzieliła pracowania APA Wojciechowski.

Naszej firmie skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyską zawsze będzie się kojarzyć z ekstremalnie trudnymi warunkami geologicznymi, ale daje nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.