Naruszewicza Residence

Na warszawskim Mokotowie powstaje kolejna inwestycja mieszkaniowa skierowana do najzamożniejszych klientów. Budynek będzie harmonijnym połączeniem nowoczesnej konstrukcji z klasycznym stylem. Autorem projektu jest pracownia Szaroszyk & Rycerski Architekci, natomiast projekt wnętrz lobby oraz pozostałych części wspólnych nieruchomości przygotował znany projektant mody Maciej Zień.

Rezydencja składać się będzie z 9-kondygnacyjnej części wyższej, która rozszerzając się na boki obniża się do wysokości 5 kondygnacji. Część nadziemna powstanie na dwupoziomowym podziemnym garażu, którego budowa już się rozpoczęła. Wykonano ściany szczelinowe i trwa głębienie wykopu. Budowa geologiczna na terenie inwestycji została udokumentowana przez Geotest. Poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów rozpoznano grunty niespoiste reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski pylaste, drobne i średnie, których stopień zagęszczenia wzrasta wraz z głębokością i wynosi ID = 0.50 - 0.75. Lokalnie nawiercono również grunty spoiste wykształcone pod postacią piasków gliniastych, glin piaszczystych, pylastych i pyłu. Stopień plastyczności twardoplastycznych i półzwartych gruntów maleje wraz z głębokością i wynosi IL=0.00 - 0.25. Zwierciadło wody gruntowej w momencie prowadzenia prac terenowych znajdowało się na głębokości około 10 metrów ppt. Generalnym wykonawca prac budowlanych jest Karmar SA, natomiast inwestycje finansuje Platinum Project I Sp. z o. o. Prace mają potrwać do czerwca 2012.