Na Mokotowie

Trwa budowa budynku usługowo - biurowego przy ulicy Olkuskiej, na Mokotowie w Warszawie. Inwestorem jest FS Development spółka, która w lafach dziewięćdziesiątych wybudowała budynek apartamentowy przy ulicy Belgijskiej 11. Budynek przy Olkuskiej ma jeden poziom podziemnych garaży. Ściankę berlińską wykonała firma Stump - Hydrobudowa. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej.

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej w podłożu pod przypowierzchniowymi gruntami nasypowymi zalegającymi do głębokości 2.2 metra występują gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Grunty te zalegają do głębokości 8.20 m ppt. Pod gruntami spoistymi występuje warstwa piasków średnich i grubych, zagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID = 0.70. Piaski występują do głębokości 9.0 - 10.0 m ppt. i w części otworów przykrywają twardo-plastyczne piaski gliniaste. Woda gruntowa, w postaci sączeń w gruntach spoistych pojawia się na głębokościach od 5.60 do 7.80 metrów, a więc poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej.