Mokotów Nowa

40 tysięcy metrów kwadratowych biur klasy A powstaje w budynku Mokotów Nowa, który Ghelamco wznosi przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Ghelamco jest też inwestorem. Budynek będzie miał w części wschodniej, przy ulicy Magazynowej dwie kondygnacje podziemnych garaży, a w części zachodniej trzy kondygnacje. W podziemnych parkingach będzie mogło przebywać przeszło 1000 samochodów. Wykop realizowany jest w obudowie ze ścian szczelinowych, kotwionych i rozpieranych w narożnikach. Ściany szczelinowe o szerokości 0.60 metra i długości około 12, w części płytszego wykopu i 17.5 metra, w miejscu gdzie będą trzy kondygnacje podziemne wykonuje Soletanche. Roboty ziemne prowadzi Bojan.

W podłożu pod nasypami do głębokości około 4.0 metry występują średnio zagęszczone piaski drobne. Głębiej zalegają twardoplastyczne i półzwarte gliny piaszczyste. Pod glinami na głębokości 7.60 - 13 metrów ppt. występuje warstwa zagęszczonych piasków drobnych. Piaski zalegają do głębokości rozpoznania tj. do 25 metrów. Na działce występują dwa poziomy wody gruntowej. Pierwszy poziom o zwierciadle swobodnym zalega na stropie gruntów spoistych. Poziom drugi o zwierciadle napiętym występuje pod glinami. W czasie prowadzonych badań geotechnicznych zwierciadło drugiego poziomu stabilizowało się na głębokości około 7.0 metrów ppt. Po ulewnych opadach zwierciadło wody podniosło się o przeszło metr. Dno wykopu, płycej posadowionej części budynku zaprojektowano na głębokości około 7.0 metrów ppt. Głębsza część wykopu sięgnie do 11 metrów. Woda gruntowa pod ciśnieniem zagraża stateczności dna wykopu. Konieczne jest odwodnienie terenu.