Dom studencki przy Wenedów

Po dwudziestu latach wróciliśmy na działkę przy ulicy Wenedów tym razem pomagając budowlanym rozwiązać problem posadowienia budynku. Inwestor Collegno zaplanował budowę hotelu z usługami i częścią muzealną. Część hotelową stanowić będzie dom studencki. Projekt powstał w pracowni Kazimierski, Ryba. Czterokondygnacyjny budynek będzie miał 350 pokoi. Pod budynkiem znajdzie miejsce garaż podziemny. Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej grubości 0.60 m na zmiennej rzędnej od 86.91 do 93.54 m n.p.m. Wykop realizowany jest w obudowie wykonanej z zastosowaniem technologii trenchmix. Za pomocą mieszadła łańcuchowego wykonuje się przegrodę o grubości ok. 40 cm. Podczas procesu wydobywania grunty podawana jest zawiesina bentonitowa. W efekcie powstaje przesłona ograniczająca filtrację. Dla uzyskania parametrów zapewniających stateczność ściany w odległości co około 2.0 metry wprowadzone są stalowe dwuteowniki. Jak wykazały przeprowadzone przez nas badania budowa geologiczna na działce jest skomplikowana. W otworach zlokalizowanych w części wschodniej zalegają grunty nasypowe o znacznej miąższości – przeszło 6 metrów. Lokalnie pod gruntami nasypowymi występują namuły. Na planie Warszawy z 1931 roku w tej części działki widoczny jest staw. Jak wynika z badań został on zasypany. Obok gruntów nasypowych zalegają iły warwowe i piaski różnej generacji. Głębokość wody gruntowej zależy od poziomu wody w rzece. Woda gruntowa przed rozpoczęciem budowy została pomierzona na rzędnej 89.95 m n.p.m. tj. wyżej niż część projektowanego poziomu posadowienia. Napływ wody do wykopu został ograniczony przegrodą bentonitową. W trakcie wykonywania wykopu okazało się, że obszar zalegania gruntów nasypowych jest znaczny. Grunty nasypowe i organiczne a także spoiste w stanie plastycznym zostaną usunięte z wykopu a w ich miejsce wbudowane będą piaski stabilizowane cementem.