Budowa przy Harfowej

Widok wykopu i palisady

Ulica Harfowa i otaczające ją tereny znane są z trudnych warunków geologicznych. Tędy przebiega rynna szczęśliwicko – żoliborska. Geotest w ostatnich latach przygotował przeszło trzydzieści dokumentacji dla działek przy Harfowej, Lirowej i Włodarzewskiej. Każda z działek charakteryzowała się ciekawą budową geologiczną wymagającą stosowania różnego rodzaju skomplikowanych rozwiązań zarówno w przypadku posadawiania obiektów jak i obudowy wykopu. Podobna sytuacja ma miejsce na budowie budynku mieszkalnego przy ulicy Harfowej 9. Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały, że w części otworów pod przypowierzchniowymi gruntami nasypowymi i pyłami występuje warstwa piasków drobnych Piaski zalegają do głębokości 3.20 – 3.90 m ppt. Pod piaskami, ale też bezpośrednio pod gruntami nasypowymi zalegają namuły i torfy oraz gytie. Sondowania CPT pozwoliły wyznaczyć wartości modułów. Namuły i torfy charakteryzowały się wartościami modułów M = 2 – 4 MPa, a gytie M = 20 MPa. Te grunty charakterystyczne właśnie dla rynny szczęśliwicko – żoliborskiej sięgają do zmiennej głębokości od 6.50 do 10.50 m ppt. Na działce pomierzono dwa poziomy wodonośne. Pierwszy poziom o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 2.50 m ppt. tj. na rzędnej 105.20 m n.p.m. Drugi poziom pod ciśnieniem stabilizuje się na rzędnej 103.15 m n.p.m.

Projektowany na działce budynek mieszkalny, będzie miał 5 kondygnacji naziemnych. Płyta fundamentowa posadowiona zostanie na rzędnej 103.69 m n.p.m. Przegłębienie pod platformy parkingowe oparte zostanie 1.70 metra niżej. Najbardziej zagłębiony w gruncie został separator. Jego dno znalazło się na rzędnej 100.99 m n.p.m. Zarówno separator jak i platformy parkingowe są w oddziaływaniu wody pod ciśnieniem. Konieczne jest obniżenie poziomu wody, które odbywa się systemem igłofiltrów.

Wykop zabezpieczony jest palisadą z pali VDW systemu Kellera. Pale wykonywane są przy pomocy świdra obracającego się wewnątrz rury stalowej o średnicy 508 mm. Podczas wiercenia rura wypełniona jest betonem, który zabezpiecza przed penetracją gruntu i wody gruntowej do wnętrza rury. Po osiągnięciu projektowanej głębokości podciąga się świder i betonuje trzon pala. Ostatnim etapem jest wprowadzenie kosza zbrojeniowego. Na budowie wykonano 299 sztuk pali o długości od 6.0 do 11.0 metrów. Pale zostały zwieńczone oczepem. Stateczność palisady zapewni 7 rozpór rurowych.

Posadowienie zaplanowano na płycie fundamentowej wspartej na kolumnach CSC. Obciążenia od budynku przejmują zarówno kolumny jak i podłoże wokół kolumn. Kolumny zostały wykonane z platformy roboczej grubości 50 cm wspartej 1.40 metra poniżej powierzchni terenu. Zastosowano 99 sztuk kolumn o długości od 12.8 do 16.8 m.

Na początku czerwca 2023 zakończono prace w zachodniej części wykopu. Bez kłopotu udało się zrealizować separator. Najbardziej zagłębioną część budynku. Geotest prowadzi nadzór geotechniczny na budowie, który umożliwia zdobywanie kolejnych doświadczeń. Przy granicy północnej działki usytuowany jest budynek „Willa przy Harfowej” znanego developera „Dom development”. Geotest przygotował dokumentację geotechniczną także dla tej inwestycji. Opisaną w tekście budowę prowadzi Yuniversal Podlaski. Obudowę wykopu i pale wykonała firma Keller. Koszt metra mieszkania skalkulowano powyżej 18 000 pln.

Zdjęcia budynku na stronie inwestora:
https://www.yuniversalpodlaski.pl/galeria_zdjec/113,Warszawa-Harfowa-9-Harfowa-9--Warszawa