Budowa Przy Arsenale

Jedenastokondygnacyjny budynek mieszkalny powstaje przy Alei Solidarności nieopodal Muzeum Niepodległości i Arsenału. Odpowiedzialnym deweloperem jest grupa Eco Classic. W czerwcu rozpoczęto prace przy realizacji płyty fundamentowej, która posadowiona została na głębokości 7,45 m poniżej „0” budynku tj. na rzędnej 23,48 m n.p. „0” Wisły (101.35 m n.p.m.). Zaprojektowano płytę o grubości 60 i 80 cm z pogrubieniami w miejscu oparcia słupów do 130 cm. Obudowę wykopu stanowi ściana szczelinowa z rozporami. Przed wojną w miejscu projektowanej budowy znajdował się budynek. Jego podziemne fragmenty, które utrudniały prowadzenie prac geologicznych usunięto w czasie robót ziemnych. Jak wynika z lotniczych zdjęć udostępnionych na stronie urzędu miasta, teren budowy i okolica miała zupełnie inny układ urbanistyczny niż ten dzisiejszy. Aleja Solidarności to fragment nieistniejącej przed wojną trasy WZ. Dziś ulica prowadzi przez tunel pod Krakowskim Przedmieściem na most Śląsko – Dąbrowski. Przed wojną z Krakowskiego Przedmieścia można było zjechać na wschód i wiaduktem Pancera dojechać do Mostu Kierbedzia. 

Ślady po starym budynku uwidoczniły grunty nasypowe sięgające do głębokości 2,50 metra ppt. Pod nasypami znajdowała się warstwa piasków przykrywająca półzwarte gliny, których strop zlokalizowano na głębokości 7,50 m p.p.t. Trzy metry głębiej zalegały iły. Wodę gruntową w zainstalowanym na terenie piezometrze pomierzono na rzędnej 25.00 m n.p. „0” Wisły czyli powyżej projektowanego poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Dopływ wody do wykopu został odcięty ścianą szczelinową zagłębioną w glinach.