Postęp prac na budowie metra - Stacja C14 Stadion

Na stacji trwają ostatnie prace przy wykonywaniu płyty dennej korpusu głównego. Wykop pod halę torów odstawczych będzie wykonywany metodą stropową w kolejnym etapie. Stacja sąsiaduje z nasypem kolejowym, po którym odbywa się stały ruch pociągów, co powoduje że prac budowlane muszą być prowadzone w sposób nie zaburzający stateczności nasypu. Nasyp kolejowy został zabezpieczony ścianką Larsena rozpartą o korpus obecnie budowanej stacji metra.