Budowa stacji C08 „Płocka”

Widok na stację C08 „Płocka”

Jedną ze stacji II lini metra, nad którą Geotest Sp. z o.o. sprawuje nadzór geotechniczny, jest C08 „Płocka”, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic Płockiej i Wolskiej. Na chwilę obecną zakończono realizację wykopu na poziomie -2 (ok. 15 m p.p.t.), a pod koniec maja do stacji dotarła pierwsza z tarcz TBM drążących tunele szlakowe.

Na całej długości stacji w dnie wykopu występowały głównie grunty organiczne: torfy, gytie i namuły, a także piaski oraz pyły piaszczyste. Stację zaprojektowano w obudowie ścian szczelinowych o rekordowej długości 45 m, m.in. ze względu na występujące w podłożu grunty tzw. „rynny żoliborsko-szczęśliwickiej”. Dla porównania, na stacjach C06 „Księcia Janusza” i C07 „Młynów” ściany szczelinowe osiągają głębokość odpowiednio 28 i 31 m.