Budowa stacji C06 „Księcia Janusza”

Rozpory na stacji C06 „Księcia Janusza”

Wysuniętą najbardziej na zachód i zarazem najdłuższą stacją odcinka zachodniego rozbudowywanej II linii metra jest obecnie C06 „Księcia Janusza”. Zlokalizowana pod ulicą Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza stacja zajmuje odcinek o całkowitej długości 606,1 m.

Część wschodnią stacji w lutym br. wykorzystano jako szyb startowy dla dwóch tarcz TBM drążących tunele szlakowe. W poziomie posadowienia komory startowej, tj. na głębokości około 16 m p.p.t. występowały głównie gliny pylaste, a w lokalnych przegłębieniach zlokalizowanych we wschodniej części komory również piaski średnie. Na pozostałym odcinku stacji podłoże budowlane dla zrealizowanego do tej pory stropu pośredniego (głębokość 9 m p.p.t.) w znacznej mierze stanowiły piaski drobne i pylaste, a od strony wschodniej wykopu także pyły piaszczyste.

Znaczne rozmiary stacji oraz zróżnicowane warunki geologiczne występujące w podłożu sprawiają, że w trakcie trwającego od kilku miesięcy nadzoru, Geotest Sp. z o.o. spotyka tu wiele ciekawych wyzwań geotechnicznych.