Hydrofrez na stacji C10 Rondo ONZ

Prace budowlane na opisywanej stacji zaczynają przyspieszać. Na budowie pojawiło się urządzenie do wykonywania bardzo głębokich ścian szczelinowych – hydrofrez. Dzięki tej niespotykanej w Polsce technologii głębienia, możliwe jest wykonanie ścian szczelinowych zdecydowanie dłuższych niż przy pomocy tradycyjnie używanego chwytaka. Na stacji C10, ściany zagłębione zostały do głębokości 56 metrów ppt. i jest to nowy rekord Warszawy, a prawdopodobnie i Polski.

Wykonanie tak głębokich ścian szczelinowych wymusiła budowa geologiczna, a ściślej brak nieprzepuszczalnej warstwy poniżej płyt dennej stacji i głęboko zalęgające iły plioceńskie w tym rejonie Warszawy. Obecnie oprócz drążenia ścian szczelinowych, trwają prace przy wentylatorni szlakowej V10, zlokalizowanej w sąsiedztwie wieżowca Prosta Tower oraz przy przejściu podziemnym w sąsiedztwie ronda ONZ.