Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych 2018

Termin:  22 Październik 201824 Październik 2018
Lokalizacja:  Olsztyn

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna dotycząca przedsięwzięć budowlanych IPB'2018 odbędzie się w Olsztynie w październiku.

Tematyka konferencji:

 • przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego w budownictwie,
 • koncepcje i metody zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,
 • modelowanie przedsięwzięć budowlanych,
 • wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi,
 • metody analizy kosztów i harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych
 • technologia i organizacja robót budowlanych,
 • nowoczesne materiały i technologie w budownictwie,
 • automatyka i robotyka w budownictwie,
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie,
 • zarządzanie kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego,
 • kontrola realizacji przedsięwzięć i robót budowlanych,
 • zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami,
 • remonty, modernizacja, rekonstrukcja, naprawy obiektów budowlanych, technologie remontów obiektów budowlanych,
 • ekologia i ochrona środowiska w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.

Więcej szczegółów