Awarie budowlane XXXI - 31th International Conference on Structural Failures

Termin:  20 Maj 202424 Maj 2024
Lokalizacja:  Międzyzdroje

Tematyką konferencji będą zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, analiza przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji, ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych, problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.
Podczas konferencji będzie można skorzystać z bogatej oferty szkoleń z zakresu projektowania i wykorzystywania najnowszych narzędzi oprogramowania i urządzeń do analizy konstrukcji. Kursy będą prowadzone przez praktyków i naukowców z danej specjalizacji i będą zakończone certyfikatami.

Więcej szczegółów