• Maj 20 Poniedziałek

  Awarie budowlane XXXI - 31th International Conference on Structural Failures

  20 Maj 202424 Maj 2024

  Tematyką konferencji będą zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, analiza przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji, ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych, problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury. Podczas konferencji będzie można skorzystać z bogatej oferty szkoleń z zakresu projektowania i wykorzystywania najnowszych narzędzi oprogramowania i urządzeń do analizy konstrukcji. Kursy będą prowadzone przez praktyków i naukowców z danej specjalizacji i będą zakończone certyfikatami.

 • Maj 26 Niedziela

  Geoshanghai 2024

  26 Maj 202429 Maj 2024

  GeoShanghai to międzynarodowa konferencja poświęcona inżynierii geotechnicznej organizowana co cztery lata w Szanghaju. Po udanych wydarzeniach w latach 2006, 2010, 2014 i 2018 na maj 2024 r. zaplanowano 5. Międzynarodową Konferencję GeoShanghai. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w inżynierii geotechnicznej i promowanie współpracy w tej dziedzinie. Kosmopolityczna atmosfera Szanghaju, łącząca kultury chińskie i międzynarodowe, stanowi idealne tło dla tego wielkiego wydarzenia. Szybki rozwój miasta w dziedzinie geotechniki i inżynierii podziemnej sprawia, że jest to ekscytujące miejsce dla uczestników, którzy mogą się przyłączyć.

 • Cze 14 Piątek

  11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEOTECHNICAL ASPECTS OF UNDERGROUND CONSTRUCTION IN SOFT GROUND (IS-MACAU 2024)

  14 Czerwiec 202417 Czerwiec 2024

  11. Międzynarodowe Sympozjum Geotechnicznych Aspektów Budownictwa Podziemnego w Miękkim Gruntie (IS-Macau 2024) odbędzie się w Macao SAR, Chiny, w dniach 14-17 czerwca 2024 r. Organizatorem jest Państwowe Kluczowe Laboratorium IoT dla Inteligentnych Miast (IoTSC ) oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu w Makau, Laboratorium Inżynierii Lądowej w Macua (LECM) i TC204 Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE). Tematem IS-Macau 2024 jest „Tunelowanie i budowa metra dla inteligentnych miast”. Ta niezwykle udana seria sympozjów TC204 stanowi najważniejsze forum dla badaczy i praktyków, na którym można prezentować i omawiać nowe problemy, rozwiązania i technologie w budownictwie podziemnym i obszarach pokrewnych. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane przez firmę Taylor & Francis i przesłane do wielu serwisów indeksujących, w tym Elsevier (Scopus, Compendex i EI) oraz Clarivate Analytics. Wybrane artykuły konferencyjne zostaną zaproszone do przesłania do specjalnego wydania czasopism Underground Space and Tunneling oraz Underground Space Technology.

 • Cze 18 Wtorek

  VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów

  18 Czerwiec 202421 Czerwiec 2024

  Konferencja będzie miała motyw przewodni „Modele gruntowe, od dużych zbiorów danych do oceny inżynierskiej”. Główną tematyką będzie rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych, interpretacja wyników badań in situ, charakterystyka obszaru oparta na danych, termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru, charakterystyka terenu wspomagana symulacją i wiele innych.

 • Cze 18 Wtorek

  7Th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization

  18 Czerwiec 202421 Czerwiec 2024

  Konferencje ISC (Międzynarodowa Konferencja na temat Geotechnicznej i Geofizycznej Charakteryzacji Terenu) to regularne wydarzenia promowane przez ISSMGE TC102 (Komitet Techniczny ds. Charakteryzacji Właściwości Gruntu na podstawie Testów In-Situ) w celu gromadzenia ekspertów i praktyków w obszarach charakteryzacji geotechnicznej, ze szczególnym naciskiem na: narzędzia i procedury do badań mechanicznych i geofizycznych na miejscu. 7. konferencja ISC odbędzie się w obiektach Campus Nord firmy UPC BarcelonaTech w dniach 17–21 czerwca 2024 r. ISC7, wspierane przez Hiszpańskie Towarzystwo Mechaniki Gleb, ma być zgromadzeniem punkt dla wszystkich profesjonalistów i ekspertów w tej dziedzinie. Sesje konferencyjne będą łączyć zastosowania i badania w tej dziedzinie z punktami centralnymi takimi aspektami, jak opracowywanie modeli gruntu dla dużych i małych projektów, bezpośrednie zastosowanie badań in situ do projektowania konstrukcji geotechnicznych, rozwój nowej aparatury i procedur badawczych , integracja technik monitorowania w charakterystyce lokalizacji, rola dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego w charakteryzacji lokalizacji, wykorzystanie technik symulacji numerycznej jako pomocy w badaniach geotechnicznych i geofizycznych lub szczególne wyzwania związane z charakterystyką obiektów do składowania odpadów poflotacyjnych.

 • Cze 25 Wtorek

  28TH EUROPEAN YOUNG GEOTECHNICAL ENGINEERS CONFERENCE 2024

  25 Czerwiec 202429 Czerwiec 2024

  Macedońskie Stowarzyszenie Geotechniki (MAG) organizuje 28. Europejską Konferencję Młodych Inżynierów Geotechniki (EYGEC 2024) w dniach 25-29.6.2024 w miejscowości Demir Kapija. Format wydarzenia jest taki, że wszystkie stowarzyszenia członkowskie ISSMGE z kontynentu europejskiego są zapraszane do nominowania potencjalnych kandydatów na studia magisterskie i doktoranckie, a także młodych inżynierów, aby zaprezentowali swoją pracę i zebrali cenną wiedzę poprzez bliską interakcję z rówieśnikami z w całej Europie. Większość uczestników poprzednich EYGEC stanowi obecnie wiodącą siłę w inżynierii geotechnicznej, nie tylko w Europie. MAG z niecierpliwością czeka na wszystkich uczestników niezapomnianego wydarzenia EYGEC 2024.‍

 • Lip 02 Wtorek

  III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2024

  2 Lipiec 20243 Lipiec 2024

  III Konferencja Naukowo - Techniczna ProGeotech „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy” odbędzie się w Centrum Wodnym na Kampusie SGGW w Warszawie w dniach 2-3 lipca 2024 roku.

 • Lip 08 Poniedziałek

  14th International Symposium on Landslides 2024

  8 Lipiec 202412 Lipiec 2024

  Tematem 14 Międzynarodowego Sympozjum Landslides 2024 będą: „Osuwiska w różnych skalach: od podstaw po zastosowania inżynieryjne” Temat ten zostanie poruszony w następujących punktach: Wieloskalowe modelowanie konstytutywne gleb i skał Wpływ warunków atmosferycznych na destabilizację gleb i skał Wieczna zmarzlina i stabilność gruntu Techniki ankietowe Modelowanie zagrożeń glebowych i skalnych Najnowsze postępy w zakresie narzędzi numerycznych do modelowania osuwisk Analiza i łagodzenie ryzyka Modelowanie i projektowanie konstrukcji ochronnych Techniki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego stosowane w inżynierii stoków Spraw, aby naukowcy, władze i firmy współpracowały ze sobą i angażowały mieszkańców Studium przypadku

 • Sie 26 Poniedziałek

  XVIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  26 Sierpień 202430 Sierpień 2024

  Wyzwania geotechniczne stojące przed światem stają się coraz bardziej złożone i wzajemnie powiązane. Aby odnowić zaangażowanie w podstawowe wartości i etykę inżynieryjną w czasach szybkich i trudnych zmian, tytuł konferencji brzmi: WYZWANIA GEOTECHNIKI W ZAKRESIE SPEŁNIENIA AKTUALNYCH I ROSNĄCYCH POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA Mamy przed sobą epokę Nowej Inżynierii, która wymaga lepszej znajomości problemów i rozwiązań oraz narzuca sprawniejsze zarządzanie zasobami naturalnymi. Historie przypadków, które zawsze dają nam możliwość uczenia się na sukcesach i porażkach, są mile widziane, aby wspierać synergię między naukowcami i praktykami. Intelekt człowieka zmuszony jest wybierać doskonałość zarówno w życiu, jak i w pracy.

 • Wrz 18 Środa

  Nordic Geotechnical Meeting - NGM 2024

  18 Wrzesień 202420 Wrzesień 2024

  Nordyckie Spotkanie Geotechniczne 2024 przedstawia następujące tematy konferencji: Zrównoważone fundamenty (Energia, bezpieczeństwo i środowisko, LCA/LCC, Recykling/ponowne wykorzystanie materiału, Materiały alternatywne, np. spoiwa, Koszty dla społeczeństwa, Aspekty społeczne), Digitalizacja/Wizualizacja (Cyfrowe bliźniaki, Wizualizacja 2D/3D, Programowanie i automatyzacja, sztuczna inteligencja), Wyzwania na przyszłość (Adaptacja klimatyczna, Innowacja, Nowe metody i narzędzia, Dostosowanie do przyszłego rozwoju społecznego), Budownictwo na obszarach miejskich (Wpływ wód gruntowych, Przemieszczenie masy, wibracje i hałas, Źródło zakłóceń, Logistyka).

Podział na strony