7Th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization

Termin:  18 Czerwiec 202421 Czerwiec 2024
Lokalizacja:  Barcelona, Hiszpania

Konferencje ISC (Międzynarodowa Konferencja na temat Geotechnicznej i Geofizycznej Charakteryzacji Terenu) to regularne wydarzenia promowane przez ISSMGE TC102 (Komitet Techniczny ds. Charakteryzacji Właściwości Gruntu na podstawie Testów In-Situ) w celu gromadzenia ekspertów i praktyków w obszarach charakteryzacji geotechnicznej, ze szczególnym naciskiem na: narzędzia i procedury do badań mechanicznych i geofizycznych na miejscu.
7. konferencja ISC odbędzie się w obiektach Campus Nord firmy UPC BarcelonaTech w dniach 17–21 czerwca 2024 r. ISC7, wspierane przez Hiszpańskie Towarzystwo Mechaniki Gleb, ma być zgromadzeniem punkt dla wszystkich profesjonalistów i ekspertów w tej dziedzinie. Sesje konferencyjne będą łączyć zastosowania i badania w tej dziedzinie z punktami centralnymi takimi aspektami, jak opracowywanie modeli gruntu dla dużych i małych projektów, bezpośrednie zastosowanie badań in situ do projektowania konstrukcji geotechnicznych, rozwój nowej aparatury i procedur badawczych , integracja technik monitorowania w charakterystyce lokalizacji, rola dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego w charakteryzacji lokalizacji, wykorzystanie technik symulacji numerycznej jako pomocy w badaniach geotechnicznych i geofizycznych lub szczególne wyzwania związane z charakterystyką obiektów do składowania odpadów poflotacyjnych.

Więcej szczegółów