16th International Conference on Structural and Geotechnical Engineering

Termin:  27 Grudzień 202328 Grudzień 2023
Lokalizacja:  Kair, Egipt

Wydział Inżynierii Konstrukcyjnej Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Ain Shams serdecznie zaprasza do udziału w 16. Międzynarodowej Konferencji na temat Inżynierii Strukturalnej i Geotechnicznej (16. ICSGE) w Kairze w Egipcie w dniach 27-27 28 grudnia 2023 r. Na konferencji zostaną zaprezentowane następujące tematy: Zaawansowana analiza i projektowanie konstrukcji, Postępy w materiałach budowlanych: badania i zastosowania, Projektowanie i budowa mostów, tuneli oraz budynków wysokich, Inżynieria trzęsień ziemi i projektowanie sejsmiczne, Geoinżynieria i Inżynieria Geośrodowiska, Zarządzanie projektami i ocena ryzyka, Projekt oparty na wydajności dla wysokich budynków, Rehabilitacja i doposażenie obiektów, Trwałość konstrukcji i odporność ogniowa, Monitorowanie stanu konstrukcji, Techniki ulepszania gleby, Dynamika gleby: badania i zastosowania

Więcej szczegółów