Aktualności: Rewitalizacje

  • Rewitalizacja Elektrociepłowni Powiśle

    Właścicielem terenu zamkniętej w 2001 r. Elektrociepłowni Powiśle jest firma Menolly. Mowa o 4,3 ha działce pomiędzy Lipową, Wybrzeżem Kościuszkowskim, Zajęczą i Dobrą. W północnej jej części dobiega końca budowa zespołu apartamentowców. Teraz firma Menolly przygotowuje się do zagospodarowania południowej części działki. Znajdują się na niej zabytkowe budynki elektrociepłowni, które zostaną poddane rewitalizacji, w ich sąsiedztwie powstanie nowa zabudowa. Projekt inwestycji sporządza pracownia APA Wojciechowski.

  • Skwer Hoovera

    Odwiedziliśmy Skwer Hoovera gdzie od października 2007 roku prace budowlane prowadził Mostostal Warszawa. Projekt rewitalizacji placu i budowy pawilonu opracowany został w pracowni Jems Architekci. Badania geotechniczne wykonał Geotest. W podłożu do głębokości 4.70 metra ppt występowały grunty nasypowe zbudowane z piasków przemieszanych z gruzem ceglanym. Grunty nasypowe przykrywały średnio zagęszczone piaski średnie i grube i twardoplastyczne gliny. Piaski występowały do głębokości 8.20 metra ppt. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 5.0 metrów ppt. tj. na rzędnej 23.90 m np. "0" Wisły, nieznacznie poniżej projektowanego poziomu posadowienia pawilonu.

Podział na strony