Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 2013

W dniach od 5 do 8 marca 2013 w Wiśle odbyły się XXVIII ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Warsztaty dla projektantów i wykonawców organizowane są przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Od powstania Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością. Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym w Krakowie organizatorzy gościli 312 uczestników. Od kilku lat liczba gości przekracza 500 osób. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji to największa tego typu impreza w Polsce. W tym roku Warsztaty poświęcone były geotechnice.

Tematyka Warsztatów była następująca:

 • zagadnienia prawne w projektowaniu geotechnicznym
 • dokumentowanie geologiczno-inżynierskie i badania geotechniczne w praktyce polskiej i europejskiej
 • Eurokod 7 w projektowaniu obiektów budowlanych
 • doświadczenia z realizacji głębokich wykopów i posadowień wysokich budynków
 • budowa nasypów budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych, w tym wałów przeciwpowodziowych
 • metody wzmacniania gruntów
 • badania i zabezpieczanie osuwisk
 • modelowanie numeryczne, zaawansowane analizy projektowe
 • problemy geotechniczne w praktyce

Program warsztatów obejmował:

 • wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów, biur i pracowni projektowych,
 • referaty opracowane przez kadrę techniczną przodujących firm wykonawczych i produkcyjnych,
 • dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami i referatami,
 • prezentacje firm oferujących nowe technologie, materiały i sprzęt dla budownictwa oraz oprogramowanie komputerowe,
 • prezentacje wydawnictw technicznych i naukowych,
 • kameralne spotkania specjalistyczne i promocyjne.

Problematyka Warsztatów prezentowana w formie wykładów i seminariów w pełni odpowiadała kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełniła oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, dotyczące stałego dokształcania.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji spełniają wymogi określone w systemach zapewniania jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zgodnie z normami serii PN-ISO 9000.

Warsztaty odbyły się w Kompleksie Hotelowym Stok w Wiśle.

Po zajęciach można było skorzystać z basenu czy sauny albo wybrać się na sztucznie naśnieżany stok narciarski.

Gorąco polecamy to niezwykle ciekawe spotkanie projektantów i wykonawców z całego kraju.

Odnośniki:

Oficjalna strona Warsztatów: www.wppk.pzitb.org.pl
Zdjęcial lokalizacji: http://www.hotelstok.pl/m/125/galeria

Jedym z głównych sponsorów Warsztatów była firma Peri, od lat współpracująca z wydawcą magazynu Geotekst. Więcej na temat Peri znajdziesz pod adresem www.peri.com.pl