Nagrody Ministra Infrastruktury

Pod koniec ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody ministra infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w roku 2004. Komisja pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Zbigniewa Pawłowskiego przyznała siedemnaście nagród, w tym dwie pierwszego, siedem drugiego i osiem trzeciego stopnia.

W dziedzinie architektury i budownictwa nagrodę pierwszego stopnia otrzymał zespół w składzie: Krzysztof Topolewicz, Tomasz Kuszmierewicz, Piotr Ossowski, Hanna Wąchalska, Stefan Filipiuk, Krzysztof Żółtowski (Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.) za realizowany projekt mostu przez Dziwnę w Wolinie.

Nagrodę drugiego stopnia przyznano zespołowi w składzie: Zygmunt Hofman, Witold Thumenos, Wojciech Rąbalski, Włodzimierz Abramczyk, Jerzy Błażeczek, Jacek Andrzejewski (Pracownia architektoniczna HTT Spółka z o.o.) za zrealizowany projekt Centrum Operacyjno - Technicznego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25.

Nagroda ta sprawiła nam wiele satysfakcji, bo "Geotest" wykonał dokumentację geotechniczną dla tej inwestycji, a pracownia HTT jest naszym stałym partnerem. Gratulujemy zespołowi Zygmunta Hofmana i Witolda Thumenosa. Zgadzamy się z opinią komisji konkursowej, która w orzeczeniu napisała, że budynek został prawidłowo wpisany w historyczną zabudowę Gazowni Warszawskiej.

W podłożu budynku występują gytie przykryte nadkładem piasku. Budynek został posadowiony na palach.

"Geotest" współpracował przy dwóch projektach, które otrzymały nagrody trzeciego stopnia. Nagrodzony został budynek przychodni leczenia niepłodności "Novum" w Warszawie przy ulicy Bocianiej w Warszawie, zrealizowany według projektu zespołu architekta Andrzeja Kicińskiego oraz budynek biblioteki głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ulicy Popiełuszki, zaprojektowany przez zespół w składzie: Witold Benedek, Krystyna Szypulska, Hubert Koleśnik, Grażyna Mróz, Tomasz Dworak, Krzysztof Jerzykowski.

Miło jest nam poinformować, że nagrodę trzeciego stopnia za "Badanie skarpy w obszarze Placu Zamkowego i tunelu Trasy WZ w Warszawie" otrzymał zespół "Zakładu Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej, Metroprojektu Warszawa, Pracowni Konserwacji Zabytków Zamek sp. z o.o.", "Biuro Pomiarów i map Geodezja sc z Płocka" i "Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy". Gratulujemy kolegom z Zakładu Geotechniki, z którymi od lat współpracujemy. Profesor Lech Wysokiński i jego zespół: Stanisław Łukasik, Edyta Majer i Walery Kotlicki od lat zajmują się problemami związanymi ze statecznością Skarpy Warszawskiej. W uzasadnieniu decyzji Komisja nagród napisała, że praca została wyróżniona "za walory twórcze, a szczególnie za kompleksową ocenę stanu technicznego Skarpy w celu przeprowadzenia modernizacji ważnego fragmentu miasta; interesujące rozwiązanie techniczne uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe". Opracowanie składa się z 11 części.