Nowy gmach na PW

Trwają prace przy budowie płyty fundamentowej na budowie budynku przy ul. Rektorskiej w kampusie Politechniki Warszawskiej. Kondygnacja podziemna budynku powstaje w wykopie obudowanym ścianką berlińską. Ścianka została częściowo zakotwiona, natomiast częściowo podparta przez przyporę ziemną. Po usunięciu przypory konstrukcja oporowa zazwyczaj jest rozpierana o trzon nowopowstałej budowli. W przypadku opisywanej inwestycji, ścina berlińska zostanie rozparta o płytę fundamentową.

W miejscu inwestycji do gł. ponad 5 metrów zalegały grunty antropogeniczne, jak się później okazało wypełniały one wykop fundamentowy sprzed lat. W trakcie prac ziemnych odsłonięto szereg ław i stóp fundamentowych będących pozostałościami rozpoczętej, a nigdy nie zrealizowanej budowy. Aktualnie wznoszony budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej, której konstrukcja wymusił usunięcie większości starych fundamentów.