Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

W dniach 16-18 listopada w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce”. Głównym organizatorem konferencji był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, działający we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Przedstawiono kilkadziesiąt referatów, które zostały zreferowane w sesjach oraz wydrukowane w Biuletynie Państwowego Instytut Geologicznego 446 (2011).

Ponad 140 osób związanych głównie ze środowiskiem naukowym, omówiło ogólne problemy geologii inżynierskiej w naszym kraju. Burzliwą dyskusję wywołała nowa klasyfikacja gruntów wg Eurokodu 7. Dyskutowano również nad uprawnieniami geotechników i geologów inżynierskich, wśród uczestników nie brakowało jednych i drugich, choć ilościowo zdecydowanie przeważali geolodzy. Bardzo trafne problemy podejmował prof. Lech Wysokiński z ITB, reprezentujący środowisko geotechników, który dzięki swojej olbrzymiej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej w racjonalny sposób potrafił wykazać cechy wspólne oraz różnice między geologią inżynierską i geotechniką. Ostatniego dnia zaplanowano sesję terenową - zwiedzano m.in. budowę obwodnicy Gdańska.

Niestety konferencja zgromadziła zbyt małą liczbę osób zajmujących się geologią inżynierską w praktyce.

Do Gdańska z Warszawy dotarliśmy korzystając z ostatnio oddanego do użytku odcinka autostrady A4 z Torunia do Grudziądza, dzięki któremu podróż z Warszawy do Gdańska skróciła się do około 4,5 godziny. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku cała trasę nad morze pokonamy autostradami. Będzie to możliwe, gdy do użytku zostaną oddane odcinki z Warszawy do Strykowa i ze Strykowa do Torunia.