Warszaty Projektanta 2013

Tegoroczne warsztaty bez wątpienia należały do bardzo udanych. Wzorowo zorganizowana konferencja, zgromadziła około 500 uczestników. W trakcie czterech dni wygłoszono kilkadziesiąt referatów oraz kilkanaście prezentacji firm. Do najciekawszych wystąpień należy zaliczyć referat otwarcia o budowie II linii metra w Warszawie autorstwa prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej z Politechniki Warszawskiej oraz referat dr hab. Marka Tarnawskiego z Geoprojektu Szczecin dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Wykład pomimo skrócenia czasu na prezentację spotkał się z dużym uznaniem publiczności, a zawarta w nim interpretacja rozporządzenia, której poświęcono wiele czasu w dyskusji, wydaje się zasadna. Kwestia ustalenia kompetencji zawodowych dotyczących badań podłoża gruntowego i projektowania geotechnicznego została przecież już wyjaśniona w przeszłości i zweryfikowana dodatkowo przez rynek budowlany w naszym kraju. Zatem podział ten, nie tylko sprawdził się, ale i nie budził żadnych zastrzeżeń przez ostatnie lata.