Seminarium IBDiM "Głębokie wykopy"

21 marca odbyło się kolejne seminarium dotyczące wykonywania głębokich wykopów budowlanych organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych przez IBDiM spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.