Badania sondą CPT na skarpie przy kościele Św. Anny w Warszawie

02.12.2009
Krzysztof Traczyński

Ciekawe informacje o sondzie CPT można przeczytać na stronie Sprzęt Geotechniczny: Sonda CPT.