• Lis 20 Środa

  [ISSMGE Event] 5th International Conference on Transportation Geotechnics

  20 Listopad 202424 Listopad 2024

  Konferencja będzie miała na celu promowanie koncepcji i zastosowań, głównie w obszarach projektowania infrastruktury transportowej, ulepszania gruntów, perspektyw zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz łagodzenia zagrożeń naturalnych. To ważne wydarzenie będzie platformą rozpowszechniania najnowszych badań i osiągnięć w terenie wśród społeczności geotechnicznej na całym świecie za pośrednictwem aktywnych ścieżek akademickich i praktycznych. Znakomite wykłady Keynote i prezentacje dotyczące stanu praktyki oraz burze mózgów dyskusje techniczne przyczynią się do trzech dni dyskursu naukowo-technicznego, po których odbędą się atrakcyjne wycieczki obejmujące niesamowity naturalny krajobraz stanu Nowa Południowa Walia (NSW).

 • Lis 28 Czwartek

  The 2nd GeoMandu: Geotechnics for Sustainable Infrastructures

  28 Listopad 202429 Listopad 2024

  W świecie naznaczonym szybką urbanizacją, wyzwaniami środowiskowymi i stale rosnącym zapotrzebowaniem na rozwój infrastruktury, rola inżynierii geotechnicznej staje się coraz bardziej kluczowa. „GeoMandu” ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby zrównoważonych rozwiązań w tym dynamicznym krajobrazie. Obiecuje, że będzie platformą dla globalnej społeczności geotechnicznej umożliwiającą konwergencję, współpracę i wprowadzanie innowacji, a wspólnym celem jest kształtowanie zrównoważonej, odpornej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury na przyszłość. Planujemy organizować ten cykl konferencji co dwa lata. Temat konferencji będzie się zmieniał co dwa lata, a w ramach „GeoMandu 2024” wybraliśmy „Geotechnikę dla zrównoważonej infrastruktury”.

 • Cze 09 Poniedziałek

  5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG)

  9 Czerwiec 202513 Czerwiec 2025

  5. Międzynarodowe Sympozjum na temat granic w geotechnice morskiej (ISFOG) odbędzie się w Nantes we Francji w dniach 9–13 czerwca 2025 r. ISFOG 2025 podkreśli pojawiające się technologie związane z morskimi odnawialnymi źródłami energii, w szczególności przejście na pływające farmy wiatrowe, i skoncentruje się na światowych wyzwaniach geotechnicznych stojących zarówno przed przemysłem naftowym i gazowym, jak i wiatrowym. VII Honorowy wykład McClellanda wygłosi prestiżowy prelegent. Sympozjum odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE) reprezentowanego przez Francuski Komitet Mechaniki Gruntów (CFMS) i zorganizowanego przez Francuską Grupę Lustrzaną Komitetu Technicznego TC 209. Grupa ta koordynuje badania oraz działania rozwojowe w dziedzinie geotechniki morskiej we Francji.

 • Cze 14 Niedziela

  21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  14 Czerwiec 202619 Czerwiec 2026

  XXI Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej organizowana przez Austrian Geotechnical Society and Austrian Society for Geomechanics

Podział na strony