• Lut 29 Czwartek

  Konferencja "Bezwykopowa Budowa"

  29 Luty 20241 Marzec 2024

  Premierowa Konferencja "Bezwykopowa Budowa" odbędzie się 29.02 - 01.03.2024 roku w Krakowie. Fachowcy specjalizujący się w poszczególnych technikach – przeciskach, przewiertach sterowanych, HDD, mikrotunelingu i direct pipe – będą dzielić się wiedzą zarówno na poziomie elementarnym, jak i zaawansowanym. „Bezwykopowa budowa” to okazja, by skupić się na doborze technologii, poznać ciekawe projekty, najnowszy sprzęt i produkty, porozmawiać o systemach płuczkowych, recyklingu i oczyszczania oraz sterowania infrastrukturą podziemną.

 • Kwi 04 Czwartek

  7th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS)

  4 Kwiecień 20245 Kwiecień 2024

  Siódma Edycja Międzynarodowych Konferencji na temat Geotechniki, Inżynierii Lądowej i Konstrukcji (CIGOS) współorganizowana przez Stowarzyszenie Wietnamskich Naukowców i Ekspertów (AVSE Global) oraz Uniwersytet Architektury Ho Chi Minh City (UAH) pod patronatem TC-309 ISSMGE, odbędzie się w Ho Chi Minh, Wietnam, 4 i 5 kwietnia 2024 r. Celem CIGOS jest stworzenie forum, na którym pracownicy naukowi, badacze, projektanci i producenci mogą dołączyć, aby prezentować, omawiać i promować swoją profesjonalną, wysokiej jakości wiedzę i pomysły badawcze.

 • Kwi 25 Czwartek

  International Conference on Geotechnical Engineering (ICGE'24)

  25 Kwiecień 202427 Kwiecień 2024

  Laboratorium Badawcze Inżynierii Geotechnicznej i Geozagrożeń Państwowej Szkoły Inżynierii w Tunisie ma przyjemność zaprosić Państwa do opublikowania oryginalnych badań i/lub studiów inżynierskich podczas nadchodzącej 5. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ (ICGE'24) zaplanowanej w Hammamet (ICGE'24). TUNEZJA) w dniach 25-27 kwietnia 2024 r. Wydarzenie ICGE'24 zapewni sprzyjające międzynarodowe forum do promowania innowacyjnych badań badawczych oraz wymiany między badaczami, inżynierami i ekspertami na temat najnowszych osiągnięć, z naciskiem na aspekty teoretyczne i eksperymentalne, w inżynierii geotechnicznej, mechanice skał, geofizyce i geomatyce.

 • Maj 07 Wtorek

  8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING (8 ICEGE)

  7 Maj 202410 Maj 2024

  Ósma międzynarodowa konferencja na temat inżynierii geotechnicznej związanej z trzęsieniami ziemi (8ICEGE) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Osaka w Osace w Japonii w dniach 7–10 maja 2024 r., a jej gospodarzami są Japońskie Towarzystwo Geotechniczne i TC203 (Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems).

 • Maj 07 Wtorek

  nternational Foundation Congress and Equipment Expo

  7 Maj 202410 Maj 2024

  IFCEE zawsze było ważnym wydarzeniem, w roku 2024 przenosimy to na zupełnie nowy poziom. Chcemy, aby społeczność inżynierów i wykonawców zagłębiła się w nasze rozwiązania, zobaczyła więcej i dowiedziała się więcej. Poszukujemy pomysłów na prezentacje i sesje (wewnątrz i w plenerze), które wykraczają poza normy. Historie projektów, które nie są udostępniane nigdzie indziej; badania na krawędzi; historie niepowodzeń, które mogą dostarczyć informacji przyszłym pokoleniom; i ciekawe koncepcje mające na celu stworzenie lepszej, inteligentniejszej siły roboczej. Program obejmie sesje artykułów technicznych i plakatów, sesje specjalne, krótkie kursy, wystawy wewnętrzne, ekspozycję sprzętu na zewnątrz, spotkania komitetu technicznego i wydarzenia networkingowe. Konferencja przyciąga szerokie grono uczestników, w tym generalnych i specjalistycznych wykonawców, inżynierów-konsultantów i projektantów, decydentów, właścicieli, badaczy, nauczycieli i studentów.

 • Maj 20 Poniedziałek

  Awarie budowlane XXXI - 31th International Conference on Structural Failures

  20 Maj 202424 Maj 2024

  Tematyką konferencji będą zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, analiza przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji, ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych, problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury. Podczas konferencji będzie można skorzystać z bogatej oferty szkoleń z zakresu projektowania i wykorzystywania najnowszych narzędzi oprogramowania i urządzeń do analizy konstrukcji. Kursy będą prowadzone przez praktyków i naukowców z danej specjalizacji i będą zakończone certyfikatami.

 • Maj 26 Niedziela

  Geoshanghai 2024

  26 Maj 202429 Maj 2024

  GeoShanghai to międzynarodowa konferencja poświęcona inżynierii geotechnicznej organizowana co cztery lata w Szanghaju. Po udanych wydarzeniach w latach 2006, 2010, 2014 i 2018 na maj 2024 r. zaplanowano 5. Międzynarodową Konferencję GeoShanghai. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w inżynierii geotechnicznej i promowanie współpracy w tej dziedzinie. Kosmopolityczna atmosfera Szanghaju, łącząca kultury chińskie i międzynarodowe, stanowi idealne tło dla tego wielkiego wydarzenia. Szybki rozwój miasta w dziedzinie geotechniki i inżynierii podziemnej sprawia, że jest to ekscytujące miejsce dla uczestników, którzy mogą się przyłączyć.

 • Cze 14 Piątek

  11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEOTECHNICAL ASPECTS OF UNDERGROUND CONSTRUCTION IN SOFT GROUND (IS-MACAU 2024)

  14 Czerwiec 202417 Czerwiec 2024

  11. Międzynarodowe Sympozjum Geotechnicznych Aspektów Budownictwa Podziemnego w Miękkim Gruntie (IS-Macau 2024) odbędzie się w Macao SAR, Chiny, w dniach 14-17 czerwca 2024 r. Organizatorem jest Państwowe Kluczowe Laboratorium IoT dla Inteligentnych Miast (IoTSC ) oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu w Makau, Laboratorium Inżynierii Lądowej w Macua (LECM) i TC204 Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE). Tematem IS-Macau 2024 jest „Tunelowanie i budowa metra dla inteligentnych miast”. Ta niezwykle udana seria sympozjów TC204 stanowi najważniejsze forum dla badaczy i praktyków, na którym można prezentować i omawiać nowe problemy, rozwiązania i technologie w budownictwie podziemnym i obszarach pokrewnych. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane przez firmę Taylor & Francis i przesłane do wielu serwisów indeksujących, w tym Elsevier (Scopus, Compendex i EI) oraz Clarivate Analytics. Wybrane artykuły konferencyjne zostaną zaproszone do przesłania do specjalnego wydania czasopism Underground Space and Tunneling oraz Underground Space Technology.

 • Cze 18 Wtorek

  VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów

  18 Czerwiec 202421 Czerwiec 2024

  Konferencja będzie miała motyw przewodni „Modele gruntowe, od dużych zbiorów danych do oceny inżynierskiej”. Główną tematyką będzie rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych, interpretacja wyników badań in situ, charakterystyka obszaru oparta na danych, termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru, charakterystyka terenu wspomagana symulacją i wiele innych.

 • Cze 18 Wtorek

  7Th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization

  18 Czerwiec 202421 Czerwiec 2024

  Konferencje ISC (Międzynarodowa Konferencja na temat Geotechnicznej i Geofizycznej Charakteryzacji Terenu) to regularne wydarzenia promowane przez ISSMGE TC102 (Komitet Techniczny ds. Charakteryzacji Właściwości Gruntu na podstawie Testów In-Situ) w celu gromadzenia ekspertów i praktyków w obszarach charakteryzacji geotechnicznej, ze szczególnym naciskiem na: narzędzia i procedury do badań mechanicznych i geofizycznych na miejscu. 7. konferencja ISC odbędzie się w obiektach Campus Nord firmy UPC BarcelonaTech w dniach 17–21 czerwca 2024 r. ISC7, wspierane przez Hiszpańskie Towarzystwo Mechaniki Gleb, ma być zgromadzeniem punkt dla wszystkich profesjonalistów i ekspertów w tej dziedzinie. Sesje konferencyjne będą łączyć zastosowania i badania w tej dziedzinie z punktami centralnymi takimi aspektami, jak opracowywanie modeli gruntu dla dużych i małych projektów, bezpośrednie zastosowanie badań in situ do projektowania konstrukcji geotechnicznych, rozwój nowej aparatury i procedur badawczych , integracja technik monitorowania w charakterystyce lokalizacji, rola dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego w charakteryzacji lokalizacji, wykorzystanie technik symulacji numerycznej jako pomocy w badaniach geotechnicznych i geofizycznych lub szczególne wyzwania związane z charakterystyką obiektów do składowania odpadów poflotacyjnych.

Podział na strony