XIX Krajowa Konferencja MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

Termin:  4 Lipiec 20237 Lipiec 2023
Lokalizacja:  Gliwice, Polska

04 - 07.07. 2023 r. odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach XIX Krajowa Konferencja MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolska Konferencja MŁODYCH GEOTECHNIKÓW zorganizowana przez Katedrę Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej wraz z Polskim Komitetem Geotechniki.

Tematyka konferencji: Aktualne zagadnienia geotechniki, w tym: badania laboratoryjne i terenowe; zagadnienia teoretyczne i modelowanie w geotechnice; wzmacnianie podłoża gruntowego; geotechnika a kwestie środowiskowe; projektowanie geotechniczne; budownictwo komunikacyjne i podziemne.

Więcej szczegółów