VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Termin:  10 Czerwiec 201511 Czerwiec 2015
Lokalizacja:  Katowice

W ramach Forum zaplanowano konferencję: „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów".

Podczas konferencji omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oraz budownictwo energooszczędne kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju;
  • techniczne aspekty zwiększania efektywności energetycznej budynków;
  • techniczne uwarunkowania zwiększania izolacyjności budynków;
  • gospodarka energetyczna samorządów terytorialnych regionu;
  • źródła i instrumenty finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków i innych form oszczędności energii;
  • oczekiwania związane z rewitalizacją budynków i osiedli mieszkaniowych.

Więcej szczegółów