Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych "Mosty 2015"

Termin:  24 Czerwiec 2015
Lokalizacja:  Kopalni Soli Wieliczka

Celem pierwszego Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015, jest ocena i analiza sytuacji w branży mostowej w ostatnich latach. Ponadto zostaną zaprezentowanie nowoczesne materiały i systemy stosowane przy budowie i eksploatacji mostów i wiaduktów. Organizatorzy, firma KOW media&marketing, zaplanowali też panele poświęcone kwestiom związanym z oceną stanu technicznego obiektów inżynieryjnych.

Więcej szczegółów